ODKKO VULCAN - Centrala

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty

ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław

e-mail: odkko@vulcan.edu.pl

tel. 071 757 29 29