ODKKO

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN

  • Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli
  • Szkolenia dla pracowników szkół i placówek oświatowych, organów prowadzących i nadzorujących
  • Wykwalifikowana i doświadczona kadra trenerska
  • Wysoka jakość szkoleń zagwarantowana przez system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009
  • Dziesiątki tysięcy zadowolonych uczestników szkoleń