lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Zasady udzielania zamówień oraz obowiązek sprawozdawczy placówek oświatowych w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych po zmianach w 2014 roku

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów placówek oświatowych oraz osób wspierających dyrektora w zakresie zawierania umów oraz zadań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, a także odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie postępowań i sporządzanie sprawozdań.

Dzięki szkoleniu

x
 • unikniesz błędów podczas stosowania właściwego trybu zamówienia publicznego
 • uświadomisz sobie jaka jest rola dyrektora placówki w zakresie zamówień publicznych
 • ograniczysz ryzyko niewłaściwego tworzenia regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30 000 EURO
 • przestaniesz się obawiać błędów podczas przeprowadzania procedury przetargowej
 • unikniesz błędów podczas opisywania przedmiotu zamówienia
 • zniwelujesz ryzyko popełnienia błędu przy klasyfikacji zamówień wg kodów CPV, a co za tym idzie określenia, czy próg 30 000 EURO został przekroczony
 • unikniesz błędów przy wyjaśnianiu, dlaczego został zastosowany inny niż najbardziej konkurencyjny tryb postępowania

 

Program

 1. Zamówienia o wartości progowej poniżej 30.000 Euro
  • Zasady szacowania wartości umów
  • Gospodarowanie środkami w świetle ustawy o finansach publicznych i ustawy o dyscyplinie finansów publicznych
  • Regulamin udzielania zamówień poniżej 30.000 Euro
  • Ogólne zasady zawierania umów, wynikające z regulacji Kodeksu Cywilnego
  • Dobre praktyki zawierania umów
 2. Przygotowanie postępowania
  • Konstruowanie warunków podmiotowych
  • Zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia
  • Konstrukcja i elementy SIWZ-a
  • Dokonanie zamówienia na podręczniki
  • Dokonanie zamówienia na sprzęt umożliwiający drukowanie
 3. Tryby udzielania zamówień
  • Przetarg nieograniczony
  • Przetarg ograniczony
  • Pozostałe tryby zamówień publicznych
 4. Dokumentowanie postępowań – obowiązek sprawozdawczy
  • Przesłanki prawne wystąpienia obowiązku sprawozdawczego
  • Obowiązki zamawiającego
  • Treść i forma przekazywania sprawozdania rocznego
  • Kwestie techniczne i praktyczne wskazówki
 5. Wypełnianie przykładowych formularzy sprawozdania
Cena szkolenia 240 zł
Czas 7 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów przedszkoli i innych placówek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY