lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli


 

Program

 1. Podstawy pracy na platformie Fronter
  • Tworzenie sal i publikacji
  • Przygotowywanie testów i zadań
  • Komunikacja za pomocą fiszki i forum
  • Wspólna praca uczniów w dokumencie Frontera
 2. Wykorzystanie Internetu w dydaktyce
  • Wyszukiwanie informacji w Internecie przez nauczyciela
  • Poznanie internetowych narzędzi komunikacji
  • Kopiowanie wybranego fragmentu tekstu ze strony WWW do dokumentu tekstowego
  • Pobieranie ilustracji ze strony WWW
 3. Bezpieczeństwo w Internecie
  • Zasady użytkowania Internetu i oprogramowania
  • Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie
 4. Ochrona praw autorskich w Internecie
  • Prawo autorskie
  • Normy etyczne w posługiwaniu się informacją
 5. Dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli z wykorzystaniem TIK
  • Budowa systemu Uczniowie Optivum NET
  • Rejestrowanie lekcji w Module lekcyjnym
  • Komunikacja między nauczycielami, uczniami i ich opiekunami
  • Prowadzenie dziennika oddziału przez wychowawcę
  • Dołączanie rozkładów materiału nauczania
  • Przeglądanie Witryny dla rodziców/ucznia
  • Prowadzenie dzienników zajęć innych niż standardowe
 6. Tworzenie materiałów multimedialnych
  • Tworzenie prezentacji multimedialnej wspomagającej nauczanie
  • Zasady tworzenia profesjonalnych prezentacji
  • Tworzenie slajdów z różnymi obiektami
  • Formatowanie prezentacji
  • Dodawanie hiperłączy i przycisków akcji
  • Publikowanie materiałów multimedialnych we Fronterze
 7. Organizacja procesu zdalnego nauczania
  • Poznanie zasad pracy nad koncepcją kursu e-learningowego
  • Analiza strategiczna szkolenia w formule on-line
  • Metody i formy pracy w zdalnym nauczaniu
  • Poznanie przykładowych rozwiązań zdalnego nauczania
  • Zasady dobrego projektowania lekcji e-learningowych
 8. Opracowanie przykładowego kursu e-learningowego
  • Zasady przygotowania scenariusza lekcji e -learningowej
  • Określanie celów głównych i cząstkowych kursu z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
  • Opracowanie programu kursu
  • Określenie formy multimedialnej poszczególnych etapów kursu
  • Tworzenie kursu w oparciu o wybrane narzędzie
 9. Umieszczanie kursu na platformie e-learningowej
  • Przygotowanie kursu do publikacji w standardzie SCORM
  • Publikacja kursu na platformie
 10. Realizacja i ewaluacja utworzonego kursu
  • Korzystanie z kursów z uwzględnieniem ekranów wiedzy oraz ekranów umiejętności
  • Wypełnianie testu
  • Przeglądanie wyników kursu
Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 100 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY