lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Zarządzanie oświatą z wykorzystaniem ICT w oparciu o portal eSzkoła Opolska – szkolenie dla nauczycieli

W szkoleniu powinna uczestniczyć osoba, która zna podstawowe zasady korzystania z portalu eSzkoła Opolska oraz będzie korzystać w ramach dydaktycznej pracy nauczyciela z aplikacji Bloku wirtualnej szkoły oraz Bloku usług regionalnych.


 

Program

 1. Podstawowe informacje o systemie Opolska eSzkoła
  • Mechanizm logowania w oparciu o Centralny rejestr użytkowników
  • Odzyskiwanie dostępu użytkownika do systemu
  • Uprawnienia użytkownika zalogowanego w roli Nauczyciel
  • Korzystanie z portalu eSzkoła Opolska w sesji terminalowej
 2. Zasady korzystania z poszczególnych bloków portalu Opolska eSzkoła w ramach uprawnień Nauczyciela
  • Omówienie zasad logowania i korzystania z poszczególnych bloków
  • Blok Wirtualnej szkoły
  • Blok zarządzania szkołą
  • Blok usługi regionalne
 3. Korzystanie z aplikacji bloku Wirtualnej szkoły
  • Zasady korzystania z aplikacji e-Learning z poziomu bloku Wirtualnej szkoły
  • Poznanie funkcji modułu Wirtualny Pokój nauczycielski oraz Tablica ogłoszeń
  • Poznanie funkcji modułu Wirtualna Klasa
  • Korzystanie z modułu Grupa dyskusyjna (szkolna, klasowa, przedmiotowa)
  • Posługiwanie się w organizacji pracy nauczyciela modułami Blog oraz Dedykowana poczta elektroniczna
  • Poznanie podstawowych funkcji aplikacji Elektroniczny zeszyt kontaktów oraz Dzienniczek elektroniczny
 4. Korzystanie z aplikacji Bloku usług regionalnych
  • Korzystanie z aplikacji e-Learning z poziomu Bloku usług regionalnych
  • Poznanie modułu doskonalenia nauczycieli jako miejsca indywidualnego lub zespołowego samokształcenia nauczycieli
  • Korzystanie z multimedialnych zasobów edukacyjnych w ramach Regionalnego modułu zasobów dydaktycznych
  • Pobieranie i umieszczanie zasobów w Regionalnym module zasobów dydaktycznych
 5. Opracowanie zasad polityki bezpieczeństwa oraz Regionalnego i Szkolnego Regulaminu użytkowania portalu eSzkoła Opolska
  • Zasady tworzenia dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych
  • Tworzenie Regionalnego i Szkolnego Regulaminu użytkowania portalu Opolska eSzkoła
 6. Wykorzystanie w pracy dydaktycznej: wizualizera, tablicy interaktywnej
  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
  • Wizualizer - profesjonalne urządzenie audiowizualne jako nowoczesne rozwiązanie dla nauczyciela
Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 35 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY