lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Zarządzanie oświatą z wykorzystaniem ICT w oparciu o portal eSzkoła Opolska – szkolenie dla koordynatorów

W szkoleniu powinna uczestniczyć osoba, która będzie pełnić rolę szkolnego koordynatora w zakresie obsługi systemu eSzkoła Opolska oraz zna podstawowe zasady korzystania z portalu eSzkoła Opolska.


 

Program

 1. Podstawowe informacje o systemie Opolska eSzkoła
  • Mechanizm logowania w oparciu o Centralny rejestr użytkowników
  • Praca w sesji terminalowej
  • Odzyskiwanie dostępu użytkownika do systemu
  • Poznanie uprawnień użytkowników w rolach: Dyrektor, Nauczyciel, Uczeń, Opiekun
 2. Poznanie zasad korzystania z aplikacji bloku Wirtualnej szkoły
  • Korzystanie z aplikacji e-Learning z poziomu bloku Wirtualnej szkoły
  • Poznanie funkcji modułu Wirtualny Pokój nauczycielski
  • Korzystanie z modułu Wirtualna Klasa
  • Wykorzystanie w pracy szkoły modułów Tablica ogłoszeń oraz Dedykowana poczta elektroniczna
  • Komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami – aplikacje Elektroniczny zeszyt kontaktów oraz Dzienniczek elektroniczny
 3. Korzystanie z aplikacji Bloku usług regionalnych
  • Poznanie podstawowych funkcji pozostałych aplikacji Bloku usług regionalnych
  • Korzystanie z aplikacji e-Learning z poziomu Bloku usług regionalnych
  • Korzystanie z multimedialnych zasobów edukacyjnych w ramach Regionalnego modułu zasobów dydaktycznych
 4. Poznanie zasad korzystania z aplikacji Bloku zarządzania szkołą
  • Aplikacje Bloku zarządzania szkołą dedykowane dla dyrektora
  • Opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły – aplikacja Arkusz organizacyjny
  • Układanie i publikowanie planu lekcji – aplikacja Plan lekcji
  • Analiza i ocena efektów działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły – Aplikacja nadzór
  • Aplikacje Bloku zarządzania szkołą gromadzące dane o uczniach:
  • Przeglądanie dokumentacji szkolnej – aplikacje Sekretariat, Arkusz ocen, Wydruki dokumentacji
 5. Opracowanie zasad polityki bezpieczeństwa oraz Regionalnego i Szkolnego Regulaminu użytkowania portalu eSzkoła Opolska
  • Zasady tworzenia dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych
  • Tworzenie Regionalnego i Szkolnego Regulaminu użytkowania portalu Opolska eSzkoła
 6. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych: wizualizera, tablicy interaktywnej
  • Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
  • Wizualizer - profesjonalne urządzenie audiowizualne
Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 30 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY