lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Zarządzanie oświatą z wykorzystaniem ICT w oparciu o portaI eSzkoła Opolska - szkolenie dla dyrektorów szkół

W szkoleniu powinna uczestniczyć osoba, która: zna podstawowe zasady korzystania z portalu eSzkoła Opolska oraz będzie korzystać z aplikacji Bloku zarządzania szkołą w ramach uprawnień dyrektora.


 

Program

 1. Podstawowe informacje o systemie Opolska eSzkoła
  • Mechanizm logowania w oparciu o Centralny rejestr użytkowników
  • Praca w sesji terminalowej
  • Odzyskiwanie dostępu użytkownika do systemu
  • Uprawnienia użytkownika zalogowanego w roli Dyrektor
 2. Aplikacje Bloku zarządzania szkołą dedykowane dla dyrektora
  • Krótki opis poszczególnych aplikacji
  • Uruchamianie wybranych aplikacji
 3. Opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły – aplikacja Arkusz organizacyjny
  • Korzystanie z mechanizmów usprawniających redagowanie arkusza organizacyjnego
  • Korzystanie z funkcji kontrolnych aplikacji
  • Sprawne przeglądanie danych zgromadzonych w arkuszu
  • Sporządzanie raportów w Excelu i analizowanie na ich podstawie zgromadzonych danych
  • Przygotowanie aneksu do istniejącego arkusza
  • Przygotowanie arkusza na podstawie danych z poprzedniego roku
  • Opisywanie szkolnych planów nauczania oddziałów na podstawie nowych ramowych planów nauczania
 4. Układanie i publikowanie planu lekcji – aplikacja Plan lekcji
  • Przygotowanie arkusza organizacyjnego pod kątem układania planu lekcji
  • Budowanie szkieletu planu lekcji
  • Układanie planu lekcji z wykorzystaniem automatu
  • Umieszczanie w planie ostatnich lekcji (nieułożonych przez automat)
  • Optymalizowanie ułożonego planu lekcji
  • Modyfikowanie planu lekcji po zmianie przydziału obowiązków nauczycieli
  • Układanie planu lekcji na różne okresy roku szkolnego
  • Układanie planu dyżurów
  • Drukowanie planu lekcji i planu dyżurów w różnej postaci
 5. Monitorowanie dydaktycznej pracy szkoły
  • Przeglądanie dokumentacji szkolnej – aplikacje Sekretariat, Arkusz ocen, Wydruki dokumentacji
  • Przeglądanie dzienników oddziałów – aplikacja Dzienniki lekcyjne
  • Analiza i ocena efektów działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły – Aplikacja nadzór
 6. Korzystanie z aplikacji Bloku Wirtualnej szkoły
  • Posługiwanie się w organizacji pracy dyrektora modułem Tablica ogłoszeń oraz Dedykowana poczta elektroniczna
  • Komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami – aplikacje Elektroniczny zeszyt kontaktów oraz Dzienniczek elektroniczny
  • Posługiwanie się modułem Wirtualny Pokój nauczycielski oraz Blog
  • Korzystanie z modułu Grupa dyskusyjna (szkolna, klasowa, przedmiotowa)
 7. Opracowanie zasad polityki bezpieczeństwa oraz Regionalnego i Szkolnego Regulaminu użytkowania portalu eSzkoła Opolska
  • Dyrektor szkoły jako administrator danych osobowych
  • Zasady tworzenia dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych
  • Tworzenie Regionalnego i Szkolnego Regulaminu użytkowania portalu Opolska eSzkoła
 8. Planowanie i rozliczanie zastępstw – aplikacja Księga zastępstw
  • Zakładanie nowej księgi zastępstw
  • Importowanie planu lekcji
  • Rejestrowanie nieobecności nauczycieli
  • Wyszukiwanie zastępców i przydzielanie im zastępstw
  • Rozliczanie stałych godzin ponadwymiarowych i zajęć dodatkowo płatnych nauczycieli
  • Analiza statystyczna powodów i skutków nieobecności nauczycieli
 9. Gromadzenie i analiza wyników egzaminów – Aplikacja analiza wyników sprawdzianów i egzaminów
 10. Aplikacje Bloku Usługi regionalne
  • Funkcje Regionalnego Modułu oprogramowania (wypożyczalnia licencji czasowych)
  • Aplikacja porady i obsługa prawna
  • Aplikacja Serwis Kompetencje
  • Zarządzanie dostępem do aplikacji
Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 45 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum. Podstawy korzystania z aplikacji, funkcje oraz mechanizmy ułatwiające przygotowanie arkusza organizacyjnego jednostki oświatowej webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   350 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum. Tworzenie aneksu arkusza organizacyjnego webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum. Wykorzystanie danych dostępnych w aplikacji, w celu prostego przygotowania arkusza organizacyjnego na kolejny rok. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Plan lekcji Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Plan lekcji Optivum. Jak przygotować plan lekcji na podstawie danych z programu Arkusz (moduł Sigma)? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Plan lekcji Optivum. Jak przygotować plan lekcji na podstawie danych z programu Arkusz Optivum? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Plan lekcji Optivum. Jak zmodyfikować plan lekcji na II semestr? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zastępstwa Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY