lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Opolska e-Szkoła – szkolenia dla liderów cz. I

Kurs kierowany jest do pracowników szkół województwa opolskiego, którzy biorą udział w projekcie Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości i pełnią w systemie rolę liderów wdrożenia. Osoby które ukończą szkolenie będą odpowiedzialne za przekazanie informacji pracownikom jednostek na temat jak korzystać z portalu „Opolska e-Szkoła”.


 

Program

 1. Wprowadzenie do portalu – wiadomości ogólne
  • Wprowadzenie do szkoleń
 2. Aplikacja e-Portfolio
  • Dodawanie własnych materiałów
  • Zarządzanie zasobami w aplikacji e-Portfolio
  • Udostępnianie dokumentów
 3. Aplikacja e-Learning
  • Tworzenie materiałów za pomocą programu Learning Content Management System
  • Praca z modułem zasobów dydaktycznych
  • Przegląd otrzymanych za pomocą aplikacji zadań
 4. Moduł Wirtualna klasa
  • Uruchomienie modułu i aplikacji towarzyszącej
  • Zmiana statusu
  • Ustanawianie połączenia
  • Udostępnianie pulpitu
  • Praca z tablicą
 5. Moduł Blog
  • Tworzenie nowego bloga
  • Tworzenie nowej kategorii w blogu
  • Tworzenie nowego wpisu na blogu
  • Usuwanie wpisu na blogu
  • Modyfikacja publikacji
  • Dodawanie komentarzy
  • Edycja i usuwanie kategorii blogu
 6. Moduł Wirtualny pokój nauczycielski
  • Podstawowe funkcje wirtualnego pokoju nauczycielskiego
  • Komunikacja między pracownikami szkoły
  • Gromadzenie dokumentów szkolnych
  • Korzystanie z kalendarza szkolnego
  • Przeglądanie opublikowanego planu zajęć dydaktycznych
 7. Moduł Tablica ogłoszeń
  • Tworzenie treści na tablicy ogłoszeń
  • Udostępnianie ogłoszenia użytkownikom
  • Usuwanie ogłoszenia
 8. Korzystanie z modułu Grupa dyskusyjna
  • Poznanie rodzajów grupy dyskusyjnej: szkolna, klasowa, przedmiotowa
  • Tworzenie nowej grupy dyskusyjnej
  • Zarządzanie grupą dyskusyjną
 9. Korzystanie z dedykowanej poczty elektronicznej
  • Przegląd podstawowej funkcjonalności
  • Tworzenie nowej wiadomości elektronicznej
  • Odczytywanie nadesłanej wiadomości elektronicznej
 10. Regionalny moduł zasobów dydaktycznych w aplikacji e-Learning
  • Tworzenie folderów zasobów przedmiotowych
  • Tworzenie zasobów do wybranego poziomu edukacyjnego
 11. Aplikacja e-Learning jako moduł doskonalenia nauczycieli
  • Korzystanie z zasobów aplikacji w celu samokształcenia nauczycieli
  • Umieszczanie zasobów w regionalnym module zasobów dydaktycznych
 12. Dostęp do aplikacji merytorycznych portalu Opolska e-szkoła
  • Dostęp do aplikacji w roli nauczyciela lub innego pracownika szkoły
  • Dostęp do aplikacji w roli ucznia
 13. Ćwiczenia utrwalające wiadomości
 14. Podsumowanie wiadomości
Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY