lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego - Moduł A

Specjalistyczne szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania oświatą: wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów


 

Program

 1. Rola samorządu w polskim systemie oświaty
  • Wpływ transformacji ustrojowej na system oświaty w Polsce
  • Miejsce samorządu terytorialnego w polskim systemie oświaty
  • Decentralizacja i demokratyzacja podejmowania decyzji w obszarze oświaty
  • Zarządzanie oświatą z perspektywy samorządowca
  • Samorządowiec menadżerem oświaty
 2. Zarządzanie strategicznie oświatą lokalną
  • Istota i rola zarządzania strategicznego
  • Jakie zasady i reguły dominują w bieżącej realizacji polityki oświatowej?
  • Wizja dobrego zarządzania lokalną oświatą
 3. Budowa lokalnej strategii oświatowej
  • Polityka oświatowa/„strategia” - jako rezultat zarządzania strategicznego
  • Transparentność lokalnej polityki oświatowej
  • Reguły tworzenia, wdrażania i realizacji strategii - punkty krytyczne
  • Elementy strategii – struktura dokumentu
  • Katalog przykładów rozwiązań - dobrych praktyk w lokalnych działaniach polityki oświatowej – „strategiach oświatowych”
 4. Wskaźniki i informacja o stanie realizacji zadań jako element budowy strategii
  • Dane a wskaźniki – katalog wskaźników oświatowych
  • Wymagania państwa wobec szkół i placówek
  • Wskaźniki działalności edukacyjnej; raport z ewaluacji zewnętrznej i EWD w kontekście interpretacji i wykorzystania informacji
  • Źródła informacji – ich wiarygodność i przydatność do tworzenia lokalnej polityki oświatowej
  • Wskaźniki oświatowe a wskaźniki odniesienia
  • Wskaźniki lokalne jako mierniki indywidualnej realizacji zadań oświatowych w gminie
  • Praktyczne wykorzystania wskaźników oświatowych do kreowania lokalnej polityki oświatowej
 5. Jakość lokalnej oświaty a zarzadzanie strategiczne
  • Słabe i mocne strony sporządzanych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych – modele informacji
  • Użyteczność wykorzystania informacji o realizacji zadań oświatowych
  • Od strategii do jakości lokalnej oświaty – wykład podsumowujący
  • Ewaluacja i zakończenie szkolenia
Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 14 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Intendentura Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Inwentarz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kadry Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Księgowość Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Księgowość Optivum. Zamykanie roku i tworzenie sprawozdań finansowych warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Magazyn Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Plan lekcji Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1050 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Plan lekcji Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY