lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Sigma - Szkolenie zgodnie z zapytaniem ofertowym

Cena szkolenia 4000.1 zł
Czas 8.3 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne szkolenie dla zaawansowanych użytkowników

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
 

Program

 1. Najnowsze funkcjonalności aplikacji Sigma (wprowadzone w ciągu ostatniego roku)
 2. Czynności krok po kroku dla pełnego i prawidłowego wprowadzenia przez jednostkę (szkołę) do arkusza organizacji:
  • - nauczycieli
  • - oddziałów
  • - przedmiotów nauczania (tytułów płatności),
  • - planów nauczania.
 3. Tworzenie nietypowych planów nauczania:
  • - nauczanie modułowe
  • - kwalifikacyjne kursy zawodowe
  • - plany nauczania z praktykami zawodowymi.
 4. Pensum dydaktyczne nauczycieli realizujących równocześnie różne rodzaje godzin (w placówce feryjnej i nieferyjnej, w formie zaocznej, stacjonarnej i dziennej).
 5. Opisanie w arkuszu zatrudniania nauczyciela i innego pracownika w zastępstwie na czas nieobecności płatnej i bezpłatnej.
 6. Opisanie nauczyciela w sytuacji wielostopniowej struktury organizacyjnej:
  • - zespół szkół i placówek/ cku/ szkoła,
  • - zespół szkół i placówek/ biblioteka pedagogiczna/ filia biblioteki pedagogicznej.
 7. Plany finansowe:
  • - tworzenie planów finansowych,
  • - wprowadzanie zmian w planie finansowym,
  • - dodawanie nowych zadań, paragrafów, działów, rozdziałów (zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych),
  • - poprawianie błędów w planach finansowych,
  • - zatwierdzanie planów finansowych,
  • - tworzenie nagłówków (nazwy i adresy placówek).
 8. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
  • - wnioskowanie o zmiany w planie finansowym,
  • - praca nad przesłanymi przez placówkę wnioskami.
 9. Sprawozdawczość:
  • - zatwierdzanie sprawozdań,
  • - odblokowywanie sprawozdań
 10. Raportowanie:
  • - tworzenie raportów finansowych (np. plany finansowe, wykonanie planów finansowych).
 11. Przegląd najważniejszych funkcjonalności programu
 12. Zarządzanie platformą:
  • - administrowanie, przypisywanie ról/ uprawnień
  • - tworzenie jednostek składowych (w tym w odniesieniu do filii)
 13. Moduł „arkusz”:
  • - ogólne zasady korzystania z modułu
  • - etapy tworzenia arkusza w aplikacji (m.in. tworzenie nowego oddziału, tworzenie przydziałów,
  • - tworzenie planów nauczania, dodawanie nowego pracownika, zmiana statusu pracownika, zatrudnianie nauczyciela i innego pracownika w zastępstwie na czas nieobecności płatnej i bezpłatnej pracownika,)
  • - omówienie poszczególnych zakładek arkusza
  • - szczegółowa analiza arkusza jednostki oświatowej (wykorzystanie danych zawartych w arkuszach do analizy i weryfikacji)
  • - kalkulacja kosztów osobowych funkcjonowania oddziału, szkoły, zespołu
  • - funkcje zakładki „raporty”
  • - proces zatwierdzania arkuszy
 14. Raportowanie danych zawartych w arkuszu
 15. Analiza danych w arkuszu Excel (scalanie danych z różnych obszarów)
 16. Import arkuszy organizacyjnych i danych SIO, wykorzystanie raportów SIO
 17. Jednorazowy dodatek uzupełniający:
  • - poznanie schematu działań w aplikacji JDU
  • - sprawozdanie
  • - wyliczenie JDU

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Analiza danych oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   750 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz. Analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej metody zatwierdzania szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły. warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma z Arkuszem. Zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Analiza zgromadzonych danych szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Projekty planu finansowego, wnioski o zmianę oraz sprawozdania finansowe w Module dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Przygotowanie planu finansowego przez jednostki oświatowe kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Przygotowanie wniosku o zmianę planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY