lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Arkusz Optivum. Podstawy korzystania z aplikacji, funkcje oraz mechanizmy ułatwiające przygotowanie arkusza organizacyjnego jednostki oświatowej

Celem webinarium jest doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia arkuszy organizacyjnych w programie Arkusz Optivum. W kursie powinna uczestniczyć osoba, która posiada merytoryczną znajomość zagadnień dotyczących tworzenia projektu organizacyjnego szkoły i będzie posługiwała się programem Arkusz Optivum w swojej pracy.

Dzięki szkoleniu

x
Podczas szkolenia jego uczestnik m.in:

 • nauczy się korzystać z mechanizmów usprawniających redagowanie arkusza organizacyjnego,
 • dowie się, w jaki sposób korzystać z funkcji kontrolnych programu, 
 • zdobędzie wiedzę o tym, jak sprawnie przeglądać dane zgromadzone w arkuszu,
 • zdobędzie umiejętność sporządzania raportów w programie Excel i nauczy się analizować na ich podstawie zgromadzone dane w aplikacji,
 • nauczy się drukować zestawienia i dokumenty,
 • dowie się, jak wykorzystać raporty w celu przygotowania dokumentów dla kuratorium oświaty.
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów i osób odpowiedzialnych za przygotowanie arkuszy organizacyjnych.

Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.

UWAGA
Szkolenie skierowane do użytkowników korzystających z wersji desktopowej (instalowanej na komputerze).
Cena szkolenia 350 zł/os.
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie on-line szkolenie od podstaw
Termin Miejscowość/województwo
6 kwietnia 2023 godz.09:00-15:00 Zgłoś się na szkolenie
8 maja 2023 godz.09:00-15:00 Zgłoś się na szkolenie


 

Program

 1. Podstawy pracy w programie
  • Budowa podstawowych okien programu
  • Posługiwanie się ekranami roboczymi
 2. Wprowadzanie danych dotyczących organizacji jednostki
  • Opis jednostki sprawozdawczej
  • Redagowanie listy zajęć i innych tytułów płatności
  • Wprowadzenie danych pracowników
  • Opisywanie oddziałów
  • Ustalenie szczegółowych planów nauczania oddziałów
 3. Przydzielanie zajęć nauczycielom
  • Tworzenie przydziałów zajęć odbywających się w grupach
  • Łączenie przydziałów w zajęcia międzyoddziałowe
 4. Sporządzanie zestawień i drukowanie dokumentów
  • Drukowanie płachty projektu organizacyjnego i jej interpretacja
  • Drukowanie innych dokumentów
 5. Analiza danych zgromadzonych w elektronicznym arkuszu za pomocą Excela
 6. Przygotowanie danych na potrzeby Planu lekcji Optivum

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów przedszkoli i innych placówek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum. Tworzenie aneksu arkusza organizacyjnego webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum. Wykorzystanie danych dostępnych w aplikacji, w celu prostego przygotowania arkusza organizacyjnego na kolejny rok. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   21 kwietnia 2023, godz.13:00-15:00
Plan lekcji Optivum. Jak przygotować plan lekcji na podstawie danych z programu Arkusz Optivum? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY