lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Kurs doskonalący kompetencje cyfrowe nauczycieli

Dzięki szkoleniu

x Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie posiadał umiejętności w zakresie:
• metodyki nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK, w tym zagadnień związanych z neurodydaktyką,
• kształcenia i stosowania myślenia komputacyjnego,
• obsługi urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego,
• wykorzystywania multimedialnych zasobów edukacyjnych na zajęciach dydaktycznych,
• znajomości prawa autorskiego szczególnie w zakresie otwartych licencji edukacyjnych,
• wdrażania nowoczesnych narzędzi TIK (tj.: ebooki; multibooki; internetowe zasoby edukacyjne; wirtualne lekcje, WebQuest) w proces nauczania i uczenia się,
• pracy metodą projektu edukacyjnego z wykorzystaniem Office 365,
• wyszukiwania e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN,
• zapewnienia bezpieczeństwa w sieci, przeciwdziałania cyberzagrożeniom, ochrony danych osobowych.

 

Program

 1. Konfiguracja systemu operacyjnego
  • Przegląd właściwości i ustawień systemowych
  • Konfiguracja urządzeń
  • Przegląd opcji przechowywania danych
  • Instalacja i odinstalowywanie aplikacji
  • Rozwiązywanie problemów i odzyskiwanie danych
 2. Sieć szkolna
  • Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty
  • Zasady budowy sieci komputerowej przewodowej i bezprzewodowej
  • Narzędzia do diagnozy pracy sieci
 3. Metodyka nauczania kodowania i programowania
  • Najnowsze trendy w obszarach nauczania i uczenia się
  • Wspomaganie nauczania i uczenia się narzędziami TIK
  • Neurodydaktyka, czyli uczenie się przyjazne mózgowi
  • Nowa rola nauczyciela w procesie kształcenia
 4. Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole
  • Przegląd kompetencji
  • Rola instytucji wspomagających w procesie kształtowania kompetencji kluczowych
  • Rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce i UE
  • Konstrukcja kompetencji cyfrowych
  • Wskaźniki rozwoju kompetencji kluczowych
  • Kształtowanie kompetencji kluczowych na różnych etapach edukacyjnych
 5. Grywalizacja i gamifikacja
  • Metodologia prowadzenia gier edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK
  • Urządzenia mobilne i ich wykorzystanie w procesie gamifikacji
  • Elementy składowe gry
  • Mechanika gier
  • Komunikacja pomiędzy graczami
  • Projektowanie systemu nagród
 6. Gra drużynowa
  • Gry terenowe – projektowanie i przeprowadzanie
  • Narzędzia TIK wspomagające prowadzenie gier zespołowych
  • Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona w procesie gry drużynowej
 7. Social media
  • Co to są SocialMedia ? Fenomen społeczności internetowych
  • Przegląd rozwiązań, narzędzi, portali społecznościowych
  • Główne zalety mediów społecznościowych w porównaniu z tradycyjnymi kanałami komunikacji
  • Zasady prowadzenia fanpage na Facebooku
 8. Metoda problemowa – wirtualne lekcje
  • Wybrane metody edukacji problemowej z wykorzystaniem narzędzi TIK
  • Narzędzia TIK wspomagające prowadzenie lekcji wirtualnych
  • Modelowanie przebiegu wirtualnej lekcji
 9. Multimedialne zasoby edukacyjne
  • Zasoby sieci Internet
  • Przegląd platform edukacyjnych
  • e-learning dla szkół
  • Tworzenie treści edukacyjnych
  • Budowanie szkoleń e-learningowych
 10. Multimedialne zasoby edukacyjne
  • Narzędzia wspomagające tworzenie i publikowanie treści w formule on-line
  • Sposoby prezentacji materiałów edukacyjnych w środowisku cyfrowym
  • Wdrażanie zasobów do pracy z uczniami
 11. Otwarte Licencje Edukacyjne (OLE)
  • Wybrane aspekty pracy z OLE
  • Dostawcy usług
  • Wykorzystanie możliwośd stwarzanych przez OLE w pracy nauczyciela
 12. Otwarte licencje edukacyjne (OLE)
  • Zasady wykorzystywania OLE w pracy edukacyjnej
  • Zarządzanie OLE
  • Obróbka cyfrowa plików multimedialnych
 13. Rodzaje zagrożeń w Internecie
  • Cyberprzemoc
  • Nadużycia na tle seksualnym
  • Treści zagrażające
  • Nierozważne udostępnianie lub kradzież informacji
  • Sprzedaż niedozwolonych środków, np. substancji psychoaktywnych
 14. Sprawcy i ofiary w cyberprzestrzeni
  • Po czym poznać, ze ktoś mógł paść ofiarą nadużycia
  • Po czym poznać potencjalne zagrożenie?
  • Jakiego typu osoby najczęściej padają ofiarą cyberzagrożeń?
  • Jaka jest motywacja sprawców?
  • Jakimi metodami posługują się sprawcy zagrożeń?
 15. Profilaktyka, przeciwdziałanie, pomoc ofiarom
  • Jak zwiększać bezpieczeństwo w sieci?
  • Jak reagować, gdy podejrzewa się zagrożenie?
  • Co może zrobić ofiara?
  • Jak rozmawiać z uczniami i rodzicami?
 16. Licencje – wybrane aspekty prawne
  • Licencje creative commons
  • Dozwolony użytek na cele edukacyjne
  • Prawo autorskie
  • Wizerunek i jego ochrona
 17. Metoda projektu edukacyjnego
  • Wybrane aspekty pracy metodą projektów z wykorzystaniem przestrzeni cyfrowej
  • Narzędzia Office 365 w pracy projektowej, w formule stacjonarnej i on-line dla różnych grup uczniów
 18. Metoda projektu edukacyjnego
  • Metoda projektów w edukacji szkolnej – typy projektów w edukacji
  • Etapy pracy metodą projektu
  • Narzędzia Office 365 wspomagające pracę indywidualną i zespołową przy realizacji projektu
 19. Blended Learning na przykładzie WebQuest
  • Metodologia kształcenia w trybie Blended Learning
  • Przygotowywanie treści kształcenia w formule on-line
  • Narzędzia i portale wspierające naukę w trybie Blended Learning
 20. Metoda odwróconej klasy
  • Dydaktyczne podstawy kształcenia wyprzedzającego
  • Narzędzia Office 365 wspierające pracę metodą odwróconej klasy
  • Etapy kształcenia w strategii wyprzedzającej
 21. Materiały dydaktyczne wytworzone w ramach projektów EFS
  • Przegląd pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych
Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 64 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Bezpieczna szkoła   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Działamy w bibliotece – jak zdobyć czytelnika i zorganizować ciekawe lekcje podczas zastępstw. webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY