lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Wpływ reformy na organizację i koszty utrzymania powiatowej oświaty dziś i w przyszłości – szkolenie dla dyrektorów szkół, rad i zarządów powiatów

Wdrożenie reformy oświaty nie będzie łatwe w kontekście pogarszającej się od lat sytuacji oświatowych finansów w powiatach. O ile do roku 2013 powiaty jako grupa nie dopłacały do oświaty, to w roku 2017 nadwyżka wydatków oświaty nad subwencją dla tej grupy samorządów wyniosła aż 8%.
• W trakcie najbliższej kadencji powiatowe szkoły czeka organizacyjna rewolucja. W roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie się okres wzrostu liczby uczniów i potrwa aż do roku 2023/2024, w którym liczba uczniów w powiatowych szkołach będzie aż o 50% większa niż dzisiaj. Trzeba przy tym pamiętać, że gwałtowny wzrost liczby uczniów wynikać będzie ze zmian organizacyjnych w oświacie w ostatnich latach, a nie z radykalnego odwrócenia trendu demograficznego.
• We wrześniu 2019 r. do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat trafi dwa razy więcej uczniów niż rok wcześniej, ale nie będzie to jedna klasa pierwsza, lecz dwie odrębne klasy szkoły ponadgimnazjalnej oraz ponadpodstawowej. Nie tylko nie znikną zatem przyczyny, które sprawiły, że trudno jest organizować oświatę tak, aby jej koszty nie rosły w kolejnych latach, ale problemy związane z finansowaniem tych zadań wzrosną.
• Zarządzanie szkołami tak, aby zapewnić efektywną edukację nie pogarszając finansowej sytuacji powiatu będzie w najbliższych latach ogromnym wyzwaniem dla wszystkich powiatów w Polsce. Trzeba przy tym pamiętać, że przyszłość powiatowej oświaty, w tym także kosztów jej utrzymania zależeć będzie od podjętych w najbliższym czasie działań lub zaniechań.
• Aby pomóc nowym władzom w podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji szkół proponujemy przeprowadzenie szkolenia dla rady i zarządu powiatu.

*Na potrzeby szkolenia jest możliwe przygotowanie i prezentacja zestawień pokazujących w ujęciu wieloletnim organizację i finanse Państwa powiatu na tle innych powiatów w Polsce. Dodatkowa opłata przy wyborze tej opcji: 3500 zł.

Dzięki szkoleniu

x
 • uczestnik będzie mógł  przygotować się do jednego z najważniejszych zadań powiatu podczas rozpoczynającej się kadencji władz samorządowych;
 • dowie się, w jaki sposób zarządzać szkołami tak, aby zapewnić efektywną edukację nie pogarszając finansowej sytuacji powiatu
 •  pozna zależności powiatowej oświaty, w tym także kosztów jej utrzymania od podjętych w ramach reformy oświaty działań lub zaniechań;
 • będzie mógł przygotować się do podejmowania decyzji dotyczących organizacji szkół wdrożenie reformy oświaty. 

Program

 1. Podstawowe informacje o systemie oświaty w powiecie
 2. Dlaczego oświata w powiatach jest coraz droższa?
 3. Finansowe skutki reformy oświaty dla powiatów
 4. Finanse i organizacja Państwa powiatu na tle wszystkich powiatów w Polsce (opcjonalnie)*
 5. Organizacyjne skutki „podwójnego naboru” uczniów w roku szkolnym 2019/20 oraz zwiększenia się liczby uczniów w roku 2023/24 ( o 50% w stosunku do roku szkolnego -2018/19) – szansa czy zagrożenie?
 6. Czy szkołom powiatowym grozi nauka na dwie zmiany?
 7. Reforma a niż demograficzny
 8. Reforma a poziom zatrudnienia nauczycieli
 9. Uwarunkowania kształtowania oferty zawodów w technikach
 10. Jak dobrze analizować organizację i finanse oświaty. Jak powiat może kształtować organizację oświaty?
Cena szkolenia 3800 zł za grupę
Czas 4 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY