lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Szkolenie z zakresu prowadzenia nauczania opartego na metodzie eksperymentu

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

 • wskazać korzyści wynikające z zastosowania metod empirycznych w obszarze kształtowania umiejętności uczenia się
 • wyjaśnić rolę nauczyciela i ucznia w pracy metodą problemową i przeprowadzaniu eksperymentów i doświadczeń na lekcjach w szkole podstawowej
 • wskazać elementy kształtujące kluczowe kompetencje uczniów w pracy metodą eksperymentu
 • zaplanować lekcję / cykl uczenia zgodny z podstawą programową z zastosowaniem metody eksperymentu
 • podać przykłady metod nauczania problemowego oraz możliwości stosowania eksperymentów i doświadczeń w pracy z uczniami w szkole podstawowej
 • stosować aplikacje webowe i inne rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przydatne podczas nauczania problemowego
 • zorganizować w swojej szkole i prawidłowo nadzorować realizację projektów o charakterze naukowym
 • dokonać samooceny umiejętności w zakresie planowania eksperymentu

 

Program

 1. Magiczna woda – przeprowadzenie doświadczenia i eksperyment w sali lekcyjnej
 2. Elementy eksperymentu – omówienie
  • Praca z kartą eksperymentu - dokumentowanie zjawisk
  • Prezentacja efektów eksperymentu – zasady przedstawiania wyników pracy eksperymentalnej
  • Etapy pracy metodą projektu - podstawy metodyczne oparte na cyklu Kolba
 3. Uczmy się eksperymentować. Szkolne projekty naukowe
  • Metody dociekania naukowego (PBL)
  • Założenia i etapy projektu naukowego
  • Planowanie realizacji projektu naukowego – etapy zadania w czasie
  • Nadzorowanie realizacji działań w projekcie naukowym
 4. Planowanie realizacji treści podstawy programowej z wykorzystaniem metod problemowych/metody eksperymentu
 5. Analiza sensoryczna czekolady – przeprowadzenie eksperymentu
 6. Motywowanie uczniów do podejmowania zadań praktycznych – koncepcja Kena Blancharda
 7. Narzędzia TIK w metodzie eksperymentu (Padlet, Quizizz)
 8. Metoda Janice VanCleave
  • Rozwijanie u uczniów zdolności twórczego i analitycznego myślenia
  • Rozbudzanie entuzjazmu do zadań praktycznych
 9. Eksperymenty dla uczniów uzdolnionych i doświadczenia dla grup mniej zdolnych – praca z e-zasobami w celu stworzenia banku rozwiązań
 10. Opracowanie eksperymentu przez uczestników szkolenia – trening zadaniowy wg algorytmu. Symulacja
  • Sformułowanie zadania
  • Określenie danych wejściowych
  • Określenie celu wg SMART
  • Poszukiwanie metody rozwiązania, czyli algorytmu
  • Przedstawienie algorytmu w postaci opisu słownego, listy kroków, schematu blokowego, potrzebnych materiałów
  • Analiza poprawności wykonania
  • Ocena efektywności przyjętej metody
  • „Kruszenie” pomysłów eksperymentu
  • Opracowanie wersji ostatecznej
Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Bezpieczna szkoła   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Działamy w bibliotece – jak zdobyć czytelnika i zorganizować ciekawe lekcje podczas zastępstw. webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla administratora systemu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1800 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla sekretarza szkoły szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1800 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1800 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Seminarium dla rady pedagogicznej seminarium, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   4500 zł/za grupę do 40 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Jak założyć i skutecznie prowadzić dziennik świetlicy? webinarium, szkolenie on-line   100 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Wykorzystanie modułu Zastępstw. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   13 lutego 2023, godz.09:00-12:00
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY