lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Warsztat dyrektora szkoły. Nowy nadzór pedagogiczny – zmiany w roku 2018/2019

Dzięki szkoleniu

x

Dzięki szkoleniu jego uczestnik będzie wiedział, jakie zmiany nastąpiły w zakresie nadzoru pedagogicznego w 2018 roku. 


 

Program

 1. Zmiany wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy
  • Nowe zobowiązania wobec rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, JST, dyrektorów szkół
   i przedszkoli
  • Nadzór pedagogiczny w szkołach publicznych
 2. Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego i rozporządzenie w sprawie wymagań
  • Warunki i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego
  • Formy nadzoru pedagogicznego - co się zmieniło?
  • Sposób ustalania wymagań - zmiany
 3. Wymagania wobec szkół i placówek - analiza zapisów
 4. Obowiązki dyrektora szkoły w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym
  • Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły
  • Organizacja prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
  • Organizacja kontroli
  • Organizacja wspomagania nauczycieli
 5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego - terminy, wykorzystanie wniosków do dalszego planowania pracy szkoły i poprawy jakości pracy
 6. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2018/19 – przykład, wzory
 7. Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego
  • Karty monitorowania, kontroli, obserwacji
  • Narzędzia do autoewaluacji pracy nauczyciela
Cena szkolenia 320 zł/os.
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów przedszkoli i innych placówek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY