lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Nabór Przedszkola. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji

Dzięki szkoleniu

x uczestnik pozna podstawowe informacje z zakresu korzystania z systemu Nabór Przedszkola, w tym:
• zakładania kont użytkowników systemu
• wprowadzania oferty placówki oraz wniosków o przyjęcie do placówki
• prowadzenia rekrutacji za pomocą systemu, w tym rekrutacji uzupełniającej
• korzystania z raportów, list zakwalifikowanych i przyjętych do analizy wyników
• pobierania list dzieci przyjętych i zakwalifikowanych.
Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
 

Program

  1. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu Nabór Przedszkola
    • Zasady logowania oraz odzyskiwania dostępu
    • Zakładanie kont użytkowników
    • Przebieg procesu naboru przy użyciu aplikacji Nabór Przedszkola
    • Korzystanie z funkcji komunikatów oraz plików do pobrania
    • Otwieranie i zamykanie etapów rekrutacji
  2. Przygotowanie oferty jednostki
  3. Przypisanie do jednostek dzieci kontynuujących naukę przedszkolną
  4. Rejestracja i weryfikacja wniosków. Korzystanie z funkcji Rezerwacje
  5. Zasady korzystania z witryny kandydata
  6. Korzystanie z systemu w pozostałych etapach procesu naboru z poziomu punktu naboru
    • Szeregowanie list
    • Potwierdzanie woli
    • Pobieranie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    • Pobieranie list przyjętych i nieprzyjętych
    • Rekrutacja uzupełniająca
  7. Korzystanie z systemu w roli menadżera OP, w tym na etapie symulacji przydziału

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY