lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Zarządzanie oświatą. Analiza przepisów Prawa oświatowego, w tym także zmiany ustawy Karta Nauczyciela w powiazaniu z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił/wiedział:

 • na czym polegają zmiany w finansowaniu zadań oświatowych;
 • na czym polegają zmiany w Karcie Nauczyciela;
 • w jaki sposób planować wydatki oświatowe w samorządzie.

 

Program

 1. Konstruowanie projektów uchwał w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
  • Zakres upoważnień dla organów prowadzących
  • Zakres uzgodnień ze związkami zawodowymi
  • Jak dokumentować proces uzgodnień?
 2. Urlopy kadry kierowniczej
  • Dokumentacja, czas pracy w okresie ferii letnich (jeżeli dyrektor nie korzysta z urlopu wypoczynkowego)
  • Dokumentowanie pracy dyrektora
 3. Porozumienia
  • Organ prowadzący – dyrektor szkoły – w zakresie cen za posiłki
  • Organ prowadzący – kurator – powierzenie stanowiska dyrektora
  • Po nierozstrzygniętym konkursie
  • Zakres porozumienia, dokumentacja, działania w przypadku braku porozumienia
 4. Naliczanie dotacji na ucznia, który otrzymał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  • Komu, w jaki sposób i kiedy?
  • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywające się na początku roku budżetowego (styczeń, luty)
 5. Eksperci na egzaminach – umowy, dokumentacja, ustalenie stawki, dyrektor zaproszony jako ekspert
 6. Udzielanie dotacji wyłącznie na 1 ucznia w przypadku uczęszczania przez ucznia
  • Do dwóch szkół: kiedy i na kogo?
  • Czy dotacja w miesiącu oświadczenia przekazywana jest szkole z oświadczenia?
 7. Spełnianie obowiązku uczestnictwa w 50% obowiązkowych zajęć
  • Czy uchwała może dookreślić termin podawania danych na konkretny dzień miesiąca i zgodnie z tym naliczać dotacje?
  • Co jeśli uczeń na dany dzień nie był wykazany, a spełnił obowiązek 50% uczestnictwa w zajęciach?
 8. Wstrzymywanie dotacji przy błędnym rozliczeniu dotacji - komu, w jaki sposób i kiedy?
 9. Kontrola placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
Cena szkolenia 3500 zł/grupa
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY