lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Warsztat dyrektora szkoły. Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2018 r. z uwzględnieniem wskaźników kryteriów oceny

Podczas szkolenia zostaną omówione i przekazane wzory dokumentów:
• Pismo o opinię – przykład dokumentu
• Uchwały rady pedagogicznej – przykład dokumentu
• Regulamin określający wskaźniki pracy nauczyciela – przykład dokumentu
• Odpowiedź dyrektora na złożony wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela (do organu nadzorującego, prowadzącego, Rady Rodziców, Rady Szkoły, nauczyciela
• Pismo dyrektora do nauczyciela zawiadamiające o podjęciu procedury oceny jego pracy z inicjatywy
• Wystąpienie dyrektora do doradcy lub innego nauczyciela o opinię
• Powiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem ocen
• Powiadomienie przedstawiciela wskazanej zakładowej organizacji związkowej o terminie zapoznawania zainteresowanego nauczyciela z projektem oceny jego pracy
• Pismo przewodnie do organu nadzoru pedagogicznego - w załączeniu odwołanie nauczyciela.

Dzięki szkoleniu

x
Celem szkolenia jest:
 • uporządkowanie wiedzy na temat trybu dokonywania oceny nauczyciela na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2018 r.
 • doskonalenie umiejętności tworzenia wskaźników oceny pracy nauczyciela jako podstawowych elementów regulaminów oceny
 • redagowanie regulaminów oceniania pracy nauczyciela i dyrektora.
 • przygotowanie do wdrożenia zmian od 1 września 2018 r.


 

Program

 1. Tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki oświatowej – po zmianach
  • Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2018 r w odniesieniu do ustawy
   i projektów rozporządzeń
  • Dokumentacja oceny pracy nauczyciela - przykłady
  • Tryb zasięgania wymaganych opinii
  • Tryb postępowania przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela i dyrektora, terminy
  • Kryteria oceny pracy nauczyciela określone w ustawie
  • Kryteria oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wskazane w rozporządzeniu
  • Określanie wskaźników oceny pracy nauczyciela, dyrektora mierzących obszary wskazane w kryteriach oceny
  • Zasięganie opinii rady rodziców – konsekwencje prawne
 2. Tworzenie wskaźników oceny pracy nauczyciela i dyrektora - ćwiczenia
  • Metodologia tworzenia oraz cechy wskaźników
  • Budowanie wskaźników oceny pracy nauczyciela i dyrektora
  • Zastosowanie, wdrażanie i monitoring wskaźników określonych w regulaminie oceny pracy nauczyciela i dyrektora - wzór zarządzenia dyrektora
 3. Procedury odwoławcze i analiza przykładowych regulaminów
  • Procedury odwoławcze od oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły
  • Analiza przykładowych regulaminów oceniania pracy nauczyciela
  • Konsultacje indywidualne – pytania i odpowiedzi
Cena szkolenia 320 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów przedszkoli i innych placówek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY