lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Podzielona płatność (split payment) - nowe przepisy od 1 lipca 2018 w praktyce. Praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT w JST i placówkach oświatowych.

Dzięki szkoleniu

x

będziesz:

 • wiedział, jak zastosować split payment w swojej placówce;
 • potrafił poprawnie rozliczyć VAT zgodnie z nowymi przepisami.

 

Program

 1. Podzielona płatność VAT – wprowadzenie
  • pojęcie podzielonej płatności i istota mechanizmu
  • jak ma być realizowany przelew? ,,Rachunek VAT dostawcy
  • dobrowolność i zakres zastosowania
  • rachunek VAT - kto nim dysponuje i w jakim zakresie?
 2. System zachęt wynikający z zastosowania podzielonej płatności
  • brak sankcji VAT
  • brak zastosowania solidarnej odpowiedzialności
  • przyspieszony zwrot VAT
  • rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług
  • wyłączenie zachęt
 3. Praktyczne aspekty rozliczania podatku od 1 lipca 2018
  • szczegóły techniczne Rachunku VAT - nowelizacja prawa bankowego
  • zaliczki a podzielona płatność
  • podzielona płatność a odliczenie VAT i jego kwestionowanie
  • błędne przelewy a podzielona płatność
  • zwrot z Rachunku VAT na rachunek podatnika
  • zwrot na Rachunek VAT w przyspieszonym terminie a tradycyjny zwrot VAT
  • factoring a podzielona płatność
  • obowiązki banku w ramach podzielonej płatności a odpowiedzialność podatnika
 4. Praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z rozliczeniem VAT w JST i placówkach oświatowych po centralizacji:
  • stawka VAT obejmująca sprzedaż nieruchomości budynkowej, w której nie prowadzono działalności gospodarczej (stanowiska sądów administracyjnych a interpretacje)
  • roszczenie o zwrot bonifikaty udzielonej nabywcy będącemu najemcą lokalu
  • charakter prawny roszczenia o zwrot udzielonej bonifikaty (orzeczenia SN)
  • korekta zwiększająca VAT należny czy skutek odszkodowawczy/karny roszczenia leżący poza VAT
  • interpretacje indywidualne
  • wywłaszczenie JST z nieruchomości przez organ administracji – stanowisko NSA oraz rzecznika TS UE
  • korekta VAT naliczonego za okres poprzedzający centralizację VAT
  • zaniechane inwestycje a skutki w VAT (orzecznictwo)
 5. Czynności wykonywane w jednostkach oświatowych
  • duplikaty świadectw i legitymacji (interpretacje a orzeczenia)
  • udostępnienie sali gimnastycznej
  • świadczenie wyżywienia w szkołach oraz przedszkolach, a także opieki przedszkolnej
  • rozliczenia z OKE (stawki VAT)
  • rada rodziców a świadczenia JST
  • praktyki zawodowe za granicą a import usług (stawka VAT)
Cena szkolenia 350 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne szkolenie od podstaw

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz. Analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej metody zatwierdzania szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły. warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotacje. Kurs dla pracowników JST kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowe standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach szkolenie on-line, szkolenie on-line   19 sierpnia 2022, godz: 09:00-11:00
Rozliczenie środków z Funduszy Pomocy dla dzieci z Ukrainy webinarium, szkolenie on-line   26 sierpnia 2022, 14:00-16:00
Sigma - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma z Arkuszem. Zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Projekty planu finansowego, wnioski o zmianę oraz sprawozdania finansowe w Module dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Przygotowanie wniosku o zmianę planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY