lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Bezpiecznie przetwarzanie danych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego realizowane przez pracowników

Cena szkolenia 299 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik:
 • będzie posiadał wiedzę na temat zakresu zmian wprowadzanych przez RODO
 • nie będzie miał wątpliwości w zakresie nowych przepisów
 • pozna kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych z punktu widzenia codziennej pracy
 • zdobędzie umiejętności identyfikacji danych osobowych, świadomego ich przetwarzania oraz sposobów ich ochrony
 • zdobędzie wiedzę na temat praktycznych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa danych, zarówno przetwarzanych tradycyjnie, jak i w systemach informatycznych
 • będzie potrafił rozwiązywać typowe problemy związane z ochroną danych osobowych, pojawiające się w codziennej pracy
 • pozna prawa osób które dane dotyczą.

 

Program

 1. Dane i informacje
  • Dane i informacje jako aktywa
  • Dane osobowe jako szczególny rodzaj danych
  • Dane identyfikacyjne i dziedzinowe
  • Dane wrażliwe
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
  • Podstawowe pojęcia
  • Podstawy prawne przetwarzania danych
  • Zasady legalności, celowości, czasowości, adekwatności i merytorycznej poprawności
  • Udostępnianie danych
 3. Dane osobowe na dokumentach papierowych – przetwarzanie tradycyjne
  • Praca z dokumentami papierowymi w sekretariacie i ich zabezpieczanie
  • Usuwanie danych w przypadku dokumentów papierowych
  • Dobre praktyki
 4. Dane osobowe w systemach informatycznych – przetwarzanie elektroniczne
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracy z komputerem
  • Nośniki danych i ich cechy, kopie zapasowe
  • Zasady posługiwania się hasłami i sposoby ich tworzenia
  • Dobre praktyki
 5. Realizacja praw osób które dane dotyczą
  • Realizacja obowiązku informacyjnego
  • Realizacja prawa dostępu do danych osób których dane dotyczą
  • Realizacja prawa do sprostowania danych
  • Realizacja prawa do usunięcia danych
  • Realizacja prawa do przenoszenia danych
  • Realizacja prawa do sprzeciwu
  • Realizacja prawa do przenoszenia danych
 6. Praktyczne wskazówki

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY