lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Praktyczna realizacja wymogów RODO w Jednostce Organizacyjnej JST

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy:

 • zdobędą lub uzupełnią wiedzę na temat zakresu zmian wprowadzanych przez RODO,
 • poznają zakres prac niezbędnych do podjęcia przygotowania jednostki na nowe przepisy oraz konsekwencje wynikające z zaniechania takich działań,
 • rozwieją bieżące wątpliwości w zakresie nowych przepisów,
 • zdobędą wiedzę jak realizować obowiązek informacyjny (art. 13 RODO),
 • zdobędą umiejętność tworzenia rejestru czynności przetwarzania, który może być milowym krok wdrożenia RODO i wykazania zgodności z przepisami RODO,
 • poznają znacznie okresu przechowywania danych,
 • poznają zasady przetwarzania danych
 • zdobędą wiedzę dotyczące nowych zasad przetwarzania danych w imieniu administratora (dawnej powierzenie danych).

 

Program

 1. Dokumentacja ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 roku
  • Jakie zadania pełni dokumentacja we wdrożeniu RODO?
  • Co zrobić z polityką bezpieczeństwa informacji obowiązująca do tej pory?
  • Dokumenty obligatoryjnie wymagane przez RODO
 2. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
  • Inwentaryzacja posiadanych danych w szkole
  • Obowiązkowe elementy rejestru czynności przetwarzania
  • Od zbioru danych do czynności przetwarzania – jak to opisać w szkole?
  • Podstawy prawne czynności przetwarzania na przykładzie zbioru danych o uczniach
  • Identyfikowanie danych wrażliwych może być pomocne przy analizie ryzyka
  • Prowadzenie rejestru tak by wykorzystać zgromadzone dane do realizacji innych obowiązków wynikających z RODO
  • Przykładowy rejestr czynności przetwarzania dla szkoły
 3. Zabezpieczenia danych na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka
  • Podstawa prawna i wybór metodologii szacowania poziomu ryzyka
  • Podstawowe pojęcia (aktywa, kontekst, podatność, ryzyko szczątkowe, zagrożenia)
 4. Realizacja praw osób które dane dotyczą
  • Realizacja obowiązku informacyjnego
  • Realizacja prawa dostępu do danych osób których dane dotyczą
  • Realizacja prawa do sprostowania danych
  • Realizacja prawa do usunięcia danych
  • Realizacja prawa do przenoszenia danych
  • Realizacja prawa do sprzeciwu
  • Realizacja prawa do przenoszenia danych
 5. Zmienione zasady powierzenia danych
  • Podmiot przetwarzający – pojęcie, cechy
  • Ocena wiarygodności podmiotu przetwarzającego
  • Obowiązki i uprawnienia podmiotu przetwarzającego
  • Dalsze powierzenie (podwykonawcy podmiotu przetwarzającego)
  • Minimalne wymogi do umów z podmiotami przetwarzającymi
  • Przykład umowy powierzenie danych
 6. Praktyczne wskazówki
Cena szkolenia 299 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY