lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości przedmiotów przyrodniczych lub matematyki

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:
 • wskazać korzyści wynikające z uczenia problemowego i zastosowania metod empirycznych w obszarze kształtowania umiejętności uczenia się
 • wyjaśnić rolę nauczyciela i ucznia w pracy metodą problemową i przeprowadzaniu eksperymentów i doświadczeń na lekcjach w szkole podstawowej
 • wskazać elementy kształtujące kluczowe kompetencje uczniów w pracy metodą problemową
 • zaplanować lekcję / cykl uczenia zgodny z podstawą programową z zastosowaniem metody eksperymentu
 • podać przykłady metod nauczania problemowego oraz możliwości stosowania eksperymentów i doświadczeń w pracy z uczniami w szkole podstawowej
 • stosować aplikacje webowe i inne rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przydatne podczas nauczania problemowego
 • przeprowadzić symulację eksperymentu z wykorzystaniem TIK
 • zorganizować w swojej szkole i prawidłowo nadzorować realizację projektów o charakterze naukowym
 • dokonać samooceny umiejętności w zakresie planowania eksperymentu.


 

Program

 1. Wprowadzenie do istoty uczenia się
  • Przebieg procesu uczenia się
  • Czynniki wpływające na proces uczenia się
  • Uczeń w nowym zadaniu. Zarządzanie sytuacyjne w edukacji wg K. Blancharda w ujęciu pracy eksperymentalnej
 2. Uczenie poprzez doświadczenie - eksperyment i doświadczenie
  • Cykl Kolba - zasady
  • Pojęcie doświadczenia i eksperymentu
  • Rodzaje eksperymentu
  • Etapy procedury badawczej
  • Analiza przykładowych eksperymentów
 3. Eksperyment w metodach problemowych. Szkolne projekty naukowe
  • Metody dociekania naukowego (PBL)
  • Planowanie realizacji treści podstawy programowej z wykorzystaniem metod problemowych
  • Założenia i etapy projektu naukowego
  • Planowanie realizacji projektu naukowego
  • Nadzorowanie realizacji działań w projekcie naukowym
 4. Co odróżnia problem badawczy od innych postępowań?
  • Prawidłowe i ciekawe formułowanie problemu badawczego
  • Pojęcie hipotezy zerowej
  • Różne sposoby stawiania hipotez
  • Przykłady eksperymentów przyrodniczych realizowanych przez uczniów szkoły podstawowej
 5. Pętla Deminga. Przykłady zadań determinujących. Przykłady eksperymentów
 6. Motywowanie uczniów do podejmowania zadań praktycznych
  • Rozwijanie u uczniów zdolności twórczego i analitycznego myślenia, rozbudzanie entuzjazmu do zadań praktycznych
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji eksperymentu (Padlet, Trello, Excel)
 7. Opracowanie eksperymentu przez uczestników szkolenia – trening zadaniowy wg algorytmu. Symulacja
  • Sformułowanie zadania
  • Określenie danych wejściowych
  • Określenie celu wg SMART
  • Poszukiwanie metody rozwiązania, czyli algorytmu
  • Przedstawienie algorytmu w postaci opisu słownego, listy kroków, schematu blokowego, potrzebnych materiałów
  • Analiza poprawności wykonania
  • Ocena efektywności przyjętej metody
  • „Kruszenie” pomysłów eksperymentu
  • Opracowanie wersji ostatecznej
Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 12 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY