lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Wdrażamy RODO w szkole. Przygotowanie dokumentacji realizującej wymogi RODO


 

Program

 1. Dokumentacja ochrony danych osobowych po 25 maja 2018r
  • Jakie zadania pełni dokumentacja we wdrożeniu RODO?
  • Co zrobić z polityką bezpieczeństwa informacji obowiązująca do tej pory?
  • Dokumenty obligatoryjnie wymagane przez RODO
 2. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
  • Inwentaryzacja posiadanych danych w szkole
  • Obowiązkowe elementy rejestru czynności przetwarzania
  • Od zbioru danych do czynności przetwarzania – jak to opisać w szkole?
  • Podstawy prawne czynności przetwarzania na przykładzie zbioru danych o uczniach
  • Identyfikowanie danych wrażliwych może być pomocne przy analizie ryzyka
  • Prowadzenie rejestru tak by wykorzystać zgromadzone dane do realizacji innych obowiązków wynikających z RODO
  • Przykładowy rejestr czynności przetwarzania dla szkoły
 3. Dokumentowanie powierzenia danych zgodnie z RODO
  • Podmiot przetwarzający – pojęcie, cechy
  • Ocena wiarygodności podmiotu przetwarzającego
  • Obowiązki i uprawnienia podmiotu przetwarzającego
  • Dalsze powierzenie (podwykonawcy podmiotu przetwarzającego)
  • Minimalne wymogi do umów z podmiotami przetwarzającymi
  • Przykład umowy powierzenie danych
 4. Dokumentowanie incydentów i naruszeń
  • Rejestr incydentów
  • Rejestr naruszeń
  • Karta oceny naruszenia pod kątem realizacji obowiązków wynikających z art. 33 i 34 RODO
  • Karta zgłoszenia incydentu
  • Karta Zgłoszenia incydentu do Prezesa Urzędu Ochrony danych
 5. Zabezpieczenia danych na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka
  • Podstawa prawna i wybór metodologii szacowania poziomu ryzyka
  • Podstawowe pojęcia (aktywa, kontekst, podatność, ryzyko szczątkowe, zagrożenia)
 6. Przeprowadzenie procesu analizy ryzyka w szkole
  • Ustalenie kontekstu przetwarzania danych w szkole;
  • Identyfikacja aktywów w szkole
  • Identyfikacja zagrożeń i podatności aktywów w szkole
  • Identyfikacja stosowanych zabezpieczeń fizycznych i organizacyjnych
  • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia
  • Ocena skutków wystąpienia zagrożenia
  • Określenie poziomu ryzyka dla zasobu i poziomu akceptacji ryzyka
  • Podejmowanie decyzji w oparciu o wyniki analizy ryzyka
 7. Postępowanie z ryzykiem w szkole
  • Modyfikowanie (reedukacja ryzyka)
  • Unikanie ryzyka
  • Dzielenie (przeniesienie) ryzyka
  • Zachowanie (akceptacja) ryzyka
 8. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA)
  • Cel wykonania analizy DPIA
  • Ocena, które sytuacje przetwarzania wiążą się z wysokim; ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób w szkole
  • Elementy oceny skutków dla ochrony danych
  • Przeprowadzenie procesu DPIA
 9. Wykazanie się wypełnieniem obowiązków wynikających z art. 5 RODO
  • Rola dokumentacji (bezpieczeństwo i wykazanie zgodności)
  • Wykazanie, że przetwarzamy dane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście
  • Wykazanie, że przetwarzamy dane zgodnie z ich celem
  • Wykazanie, że przetwarzamy dane adekwatnie do realizacji celu
  • Wykazanie, że przetwarzamy dane zgodnie z zasadną prawidłowości
  • Wykazanie, że przetwarzane dane są odpowiednio zabezpieczone przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem
 10. Praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego w placówce
  • Formy realizacji obowiązku informacyjnego
  • Przykład realizacji obowiązku informacyjnego
 11. Przetwarzanie danych z upoważnienia ADO
  • Upoważnienia dla osób dopuszczonych do przetwarzania danych
  • Prowadzenie rejestru upoważnień
 12. Polityka ochrony danych
  • Instrukcja Zarządzania systemami informatycznymi
  • Odpowiednie polityki ochrony danych
 13. Sprawdzenie zgodności z RODO i prace z tym związane
  • Określenie listy kontrolnej zadań związanych z przygotowaniem się do prawidłowego stosowania RODO
  • Okresowe przeglądy dokumentacji i określonych procedur przetwarzania danych w szkole
Cena szkolenia 897 zł
Czas 17 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY