lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru edukacji, w tym zatrudnianie nauczycieli w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szkolenie dla Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił/wiedział:
 • jak zatrudnić nauczycieli do realizacji zadań zaplanowanych w projekcie?
 • jak rozliczyć koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli?
 • jak uniknąć ryzyka niekwalifikowalności wydatków poniesionych na wynagrodzenia?

 

Program

 1. Rodzaje zajęć możliwych do prowadzenia w projektach edukacyjnych
  • Zajęcia wyrównawcze
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania
  • Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego
  • Projekty edukacyjne
  • Wyjazdy edukacyjne
  • Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
  • Inne
  • Omówienie w kontekście doboru kadry
 2. Zatrudnienie nauczycieli i specjalistów w projektach edukacyjnych
  • Karta Nauczyciela ze zmianami wprowadzonymi ustawą o finansowaniu zadań oświatowych art.76
  • Kodeks Pracy
  • Umowy cywilno-prawne
  • Zakup usług edukacyjnych
  • Koszty pośrednie projektu
  • Inne
  • Omówienie procedur stosowanych w każdym z powyższych przypadków z uwzględnieniem szkół prowadzonych przez instytucje spoza sektora finansów publicznych
 3. Wynagrodzenia wraz ze wszystkimi obowiązkami i kosztami pracodawcy wynikającymi z tychże wynagrodzeń
  • "13-stka"
  • L-4
  • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  • Składki
 4. Kwalifikowalność wydatków na wygrodzenia związane z realizacją zadań projektowych
  • Limit osiągnięcia planowanych wskaźników (ze szczególnym uwzględnieniem projektów rozliczanych ryczałtem)
  • Dokumenty niezbędne do wypłaty wynagrodzenia
  • Zapisy we wniosku aplikacyjnym i ich znaczenie dla kwalifikowalności wydatków
  • Zapisy we wniosku o płatność i ich znaczenie dla kwalifikowalności
Cena szkolenia Cena ustalana indywidualnie
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY