lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Jak prawidłowo sporządzić arkusz organizacji placówki zgodnie z najnowszymi zmianami?

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która zarządza oświatą w zakresie organizacyjnym i finansowym w JST. Szkolenie adresowane jest do Prezydentów/ Burmistrzów/ Wójtów, Naczelników Wydziałów Edukacji, radnych szczególnie
z komisji zajmujących się sprawami oświaty, pełnomocników oświaty, inspektorów ds. oświaty. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które będą zaangażowane do współpracy ze organami nadzoru pedagogicznego oraz zawiązkami zawodowymi przy zatwierdzaniu arkusza organizacji (dyrektorzy szkół).

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:
 • intepretował zmiany dotyczące obowiązującej procedury uzgodnienia
  i zatwierdzenia arkusza organizacji,
 • planował zgodnie z narzuconymi w prawie terminami skutecznego przeprowadzenie uzgodnień i zatwierdzenie arkusza organizacji w określonym czasie,
 • wymieniał sposoby ochrony nauczycieli ujęte w nowych przepisach
  i stosuje je adekwatnie do potrzeb oświaty w JST,
 • analizował arkusz pod kątem wątpliwych rozwiązań, szczególnie niekorzystnych kadrowo, dla nauczycieli, które mogą skutkować sprawami sądowymi,
 • stosował zmiany obowiązujące od 1 września 2018 w Karcie Nauczyciela (art.76 usta-wy o finansowaniu zadań oświatowych),
 • prawidłowo planował i kierował procesem uzgodnień organizacji pracy szkoły oraz uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowym i organem nadzoru pedagogicznego,
 • prognozował skutki organizacyjne i finansowe zapisów w arkuszu organizacji.

 

Program

 1. Porównanie stanu sprzed zmian z nowymi zasadami uregulowań w zakresie zatwierdzania arkusza organizacji
  • Przegląd sposobów uzgadniania organizacji
  • Prezentacja różnych interesów stron uzgodnień
  • Omówienie sytuacji w roku 2018 - jak ująć w arkuszu godziny pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszar ogromnego ryzyka finansowego
 2. Jak zapewnić optymalną organizację placówek pod kątem spraw kadrowych, czyli ludzkich oraz formalno-finansowych?
  • Analiza przykładów arkuszy organizacji i omówienie skutków finansowych
  • Przegląd sytuacji wymagających podejmowana decyzji kadrowych, wynikających z arkusza (stan nieczynny, obniżenie wymiaru etatu, zwolnienia, przeniesienia)
  • Symulacje finansowe zatwierdzenia konkretnych propozycji
 3. Odpowiedzialność kierownika-lidera-przywódcy za procedurę uzgodnień oraz ostateczne zatwierdzenie arkusza organizacji
  • Proces przygotowania arkusza
  • Liczby, fakty i dane niezbędne do podjęci odpowiedzialnej decyzji
  • Dobra komunikacja w grupie - jak dojść do optymalnego i akceptowanego przez strony rozwiązania
  • Skutki prawne złych decyzji - sądy pracy, nadmierne wydatki inne
 4. Studium przypadku - proces uzgodnień
  • Zderzenie interesów nauczycieli, dyrektora i organów prowadzącego i nadzoru pedagogicznego
  • Uzgodnienie wspólnych kryteriów, celów itp. procesu uzgodnień?
  • Doświadczenie w praktyce – mini-symulacja procesu uzgodnień
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów przedszkoli i innych placówek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY