lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku. Pragmatyka zawodowa nauczycieli i zmiany w prawie pracy

Szkolenie kierowane do urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników CUW, naczelników wydziałów oświaty/ edukacji, pracowników realizujących zadania personalno-kadrowe w szkołach, jednostkach obsługi oraz urzędach gmin i powiatów.

Dzięki szkoleniu

x
Dzięki szkoleniu jego uczestnik będzie:
 • wiedział, jakie nowe zadania, wynikają ze zmian 
 • planował wdrożenie zmian
 • podejmował działania kadrowe wynikające z proponowanych zmian.


 

Program

 1. Zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli
  • Zatrudnianie nauczycieli w przedszkolach i szkołach niepublicznych
  • Nowe zasady zatrudniania nauczycieli stażystów
  • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego a przerwa w zatrudnieniu
  • Zmiany dotyczące ograniczenia wymiaru zatrudnienia
  • Nowe rozwiązania dotyczące stanu nieczynnego
 2. Awans zawodowy nauczycieli
  • Nowe zasady przebiegu ścieżki awansu zawodowego nauczyciela stażysty, postępowanie egzaminacyjne
  • Wydłużenie okresów pracy w szkole przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
  • Stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli akademickich
  • Ocena pracy w miejsce oceny dorobku zawodowego
 3. Obowiązki nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
 4. Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli
  • Nowa skala ocen
  • Obowiązek dokonywania oceny pracy – terminy i tryb
  • Skutki prawne oceny niezadowalającej
  • Tryb odwoławczy od oceny pracy
  • Regulamin dokonywania oceny pracy opiniowany przez kuratora oświaty – szczegółowe kryteria ustalane na poziomie szkoły
  • Przepisy wykonawcze dotyczące oceny pracy
 5. Zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli
  • Pensum dla nauczycieli specjalistów ustalone w Karcie Nauczyciela
  • Objęcie nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zakazem realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych
  • Zatrudnianie nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 6. Nowe zasady korzystania z uprawnień socjalnych, urlopów i uprawnień rodzicielskich
  • Nowy wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora szkoły feryjnej
  • Wykorzystywanie urlopów uzupełniających
  • Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w szkole feryjnej i nieferyjnej
  • Nowe zasady udzielania i korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia
  • Zmiany dotyczące urlopu wychowawczego
  • Określenie w Karcie Nauczyciela zasad korzystania z opieki na dziecko do lat 14
  • Likwidacja uprawnień wynikających z art. 54- 61 obowiązującej Karty Nauczyciela
 7. Zmiany dotyczące wynagrodzeń
  • Nowy dodatek dla nauczycieli za wyróżniającą pracę
 8. Inne zmiany dotyczące szkół i placówek publicznych i niepublicznych
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY