lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Zmiany w finansowaniu edukacji. Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych a zarządzanie finansami publicznymi

Dzięki szkoleniu

x

będziesz:

 • wiedział, jakie zmiany planuje się w zakresie finansowania zadań oświatowych oraz prawa pracy dla nauczycieli;
 • wykorzystywał w zarządzaniu wiedzę dotyczącą projektowanych zmian na szczeblu JST oraz konkretnej jednostki oświatowej;
 • potrafił właściwie realizować przepisy dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych;
 • prawidłowo konstruował budżet w 2018 roku na realizację powyższych zadań.

 

Program

 1. Finansowanie edukacji – aktualne uwarunkowania formalno-prawne
 2. Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – założenia
 3. Projektowane zmiany w finansowaniu zadańa
 4. Zmiany w dotacjach z budżetu państwa na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego
 5. Dotacja podręcznikowe - nowa konstrukcja rozliczenia i wykorzystania dotacji
 6. Dotowanie z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych
  • Interpretacje związane z brakiem definicji rodzaju szkoły
  • Odniesienie do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
  • Wprowadzenie wskaźnika zwiększającego
  • Określanie wysokości dotacji na każdego ucznia szkół publicznych
  • Określanie dotacji dla szkół specjalnych
  • Określanie wysokości dotacji na każdego ucznia szkół niepublicznych
  • Dotacje dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
  • Przyznawanie dotacji na ucznia więcej niż jednej dotowanej placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły dla dorosłych
  • Dotacja na ucznia realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne poza placówką przedszkolną
  • Wypłacenie dotacji skorelowane z przekazaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września
 7. Finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium oraz zasiłek szkolny dla ucznia a zamożność gminy
 8. Zmiany zawarte w projekcie dot. ustawy Karta Nauczyciela
 9. Dodatkowy rozdział klasyfikacji budżetowej 80152 a planowanie i wydatkowanie środków na specjalną organizację nauki i metody pracy
 10. Propozycje finansowania zadań oświatowych – omówienie nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej
Cena szkolenia 320 zł/os.
Cena dla grup ustalana indywidualnie
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY