lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Zmiany prawa oświatowego obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 wynikające ze zmian w systemie edukacji

Szkolenie kierowane do dyrektorów szkół i przedszkoli oraz urzędników organów prowadzących, którzy realizują zadania z zakresu zarządzania oświatą.

Dzięki szkoleniu

x

Dzięki szkoleniu jego uczestnik będzie:

 • wiedział, jakie zmiany zajdą w zakresie ustaw  ustrojowych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowych 
 • potrafił stosować nowe przepisy w zarządzaniu oświatą i placówką oświatową
 • potrafił  zidentyfikować podstawy prawne zadań wynikających z reformy oświaty
 • potrafił zweryfikować najważniejsze dokumenty szkoły. 

Program

 1. Korelacja i stosowanie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty
 2. Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji indywidualnego nauczania
 3. Rozporządzenia wykonawcze dotyczące dydaktyki i wychowania w roku szkolnym 2017/18
 4. Zmiany w organizacji szkół i przedszkoli, w tym nowe zasady pracy zespołów nauczycielskich
 5. Uprawnienia Kuratora Oświaty i planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora
 6. Właściwa realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
 7. Budowa programu wychowawczo-profilaktycznego oraz statutu szkoły i przedszkola
 8. Rozporządzenia wykonawcze dotyczące organizacji szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2017/18
 9. Zmiany w przepisach prawa pracy w oświacie oraz rozporządzenia wykonawcze w roku szkolnym 2017/18
 10. Zmiany w konkursie na stanowisko dyrektora
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY