lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania w edukacji formalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych

Dzięki szkoleniu

x będziesz potrafił:
 • wykorzystywać narzędzia TIK w nauczaniu informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
 • wykorzystywać narzędzia programowania do sterowania robotem lub istotą na ekranie komputera w świecie fizycznym lub poza komputerem;
 • realizować założenia nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego na zajęciach lekcyjnych na wszystkich etapach edukacyjnych;
 • indywidualizować oraz personalizować pracę z uczniem;
 • wykorzystywać metodę projektów edukacyjnych w nauczania kodowania i programowania;
 • prowadzić zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu neurodydaktyki;
 • aktywnie wspierać uczniów w obszarze organizacji procesu uczenia się;
 • prowadzić projekty interdyscyplinarne;
 • pełnić rolę mentora dla nauczycieli i uczniów, wykorzystując narzędzia i aplikacje edukacyjne;
 • prowadzić ewaluację własnych działań dydaktyczno-wychowawczych, dostosowywać własny warsztat pracy mając na uwadze oczekiwania uczniów.

 

Program

 1. Struktura nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego
 2. Jak realizować proponowaną podstawę kształcenia informatycznego na każdym etapie edukacyjnym?
 3. Nowoczesne narzędzia i aplikacje służące nauce programowania
  • CodeBlock
  • ScotiieGo
  • Ozobot
  • Algorytmy
 4. Realizacja podstawy programowej na zajęciach lekcyjnycha
  • Jak realizować proponowaną podstawę programową kształcenia informatycznego na każdym etapie edukacyjnym?
  • Profil ucznia, który zaczyna naukę programowania na danym etapie edukacyjnym
 5. Gra, jako narzędzie dydaktyczne w kontekście nauki programowania
 6. Programowanie, nie tylko na zajęciach komputerowych i informatyce
 7. Metody rozwiązywania algorytmów
  • Przegląd wybranych algorytmów na wybranym etapie edukacyjnym
  • Implementacja wybranych algorytmów w różnych językach programowania
 8. Jak uczyć różnych języków programowania na danych etapie edukacyjnym
  • I-II etap edukacyjny: omówienie minimum dwóch języków programowania, np. LOGO, Python
  • III-IV etap edukacyjny: omówienie minimum dwóch języków programowania, np. Python, C++ (C lub C#)
 9. Konstruowanie różnych typów zadań informatycznych na I oraz II etapie edukacyjnym
  • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia
  • Rozwiązywanie problemów na bazie myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji
  • Układanie i programowanie algorytmów
 10. Konstruowanie różnych typów zadań informatycznych na III oraz IV etapie edukacyjnym
  • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia
  • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji
  • Układanie i programowanie algorytmów
  • Organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji
  • Posługiwanie się aplikacjami komputerowymi
  • Rozwijanie kompetencji społecznych
Cena szkolenia realizowane w formie kontraktowej dla ODN- cena ustalana indywidualnie
Czas 18 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Bezpieczna szkoła   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY