lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Szkolenie przeznaczone jest dla jednostek samorządu terytorialnego: kierowników, dyrektorów, a także osób pragnących pogłębić wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego.

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po ukończeniu szkolenia jego uczestnik: 
 • zapozna się ze zmianami w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzonymi przepisami z dnia 1 czerwca 2017 roku
 • będzie potrafił zastosować w praktyce zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego.


 

Program

 1. Nowe zasady postępowania administracyjnego i zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania
 2. Ponaglenie jako nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania
 3. Nowa regulacja art. 36-37 kpa - definicja przewlekłości i bezczynności
 4. Postępowania uproszczone – szczególne postępowania administracyjne
 5. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 6. Mediacja jako zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych
 7. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 kpa - rozstrzyganie wątpliwości
 8. Umowa administracyjna między stroną a organem administracji
 9. Niespełnione przesłanki do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony
 10. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 kpa
 11. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie - nowe elementy w decyzji
 12. Milczące załatwianie spraw administracyjnych
 13. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie
 14. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY