lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Ruch kadrowy nauczycieli - spotkanie informacyjne dla rady pedagogicznej

Kurs adresowany jest do nauczycieli szkół wygaszanych, włączanych oraz przekształcanych na skutek reformy oświaty.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • dowie się, jak regulacje prawne związane z ruchem kadrowym przekładają się na jego sytuację zawodową
 • zdobędzie informacje o istniejących dla niego możliwościach w kontekście ruchu kadrowego w szkole
 • pozna wady i zalety różnych rozwiązań kadrowych.


 

Program

 1. Terminy procedur kadrowych
 2. Prawa nauczyciela a procedury kadrowe
 3. Procedura uzyskania zgody z Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych
 4. Sytuacja kadrowa nauczycieli w kontekście przepisów oświatowych
  • Kryteria zwalniania nauczycieli w sytuacji przekształceń szkoły
  • Przeniesienie nauczyciela
  • Zatrudnianie nauczycieli
  • Sytuacja nauczycieli zatrudnionych na czas określony i nieokreślony
  • Obowiązek podjęcia pracy w innej szkole
  • Uzupełnienie tygodniowego wymiaru zajęć w innej szkole
  • Rozwiązanie stosunku pracy i przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny a całkowita i częściowa likwidacja szkoły
  • Odpłatna praca w godzinach ponadwymiarowych
  • Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole
  • ZFŚS a wygaszone gimnazjum
  • Pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy
  • Rola zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych
  • Stan nieczynny a możliwość podjęcia zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami
  • Możliwości kadrowe związane z wygaszeniem gimnazjum
  • Nauczyciel dotychczasowego gimnazjum w trakcie awansu zawodowego
  • Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum nieposiadający kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela
   w szkole podstawowej
 5. Emerytury nauczycielskie
  • Świadczenia kompensacyjne
  • Emerytura po 30 latach pracy
  • Emerytura a rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 4 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie stacjonarne szkolenie od podstaw

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY