lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Arkusz organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018. Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie arkusza organizacyjnego oraz jego zmian

Dzięki szkoleniu

x
 • poznasz podstawy prawne regulujące proces tworzenia i zatwierdzania arkusza organizacyjnego oraz regulujące ruch kadrowy w kontekście reformy oświaty
 • będziesz prawidłowo sporządzał arkusz organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018
 • właściwie przeprowadzisz procedury związane z ruchem kadrowym nauczycieli.

 

Program

 1. Arkusz organizacyjny szkoły w obowiązujących przepisach
  • Korelacja przepisów ustawy Prawo oświatowe, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty
  • Projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli - założenia do projektowania
 2. Zasady tworzenia i opiniowania arkuszy organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 i jego zmiany w roku szkolnym 2017/2018
  • Nowa procedura przyjęcia arkusza organizacyjnego, w tym obowiązek opiniowania arkusza przez związki zawodowe
  • Współdziałanie dyrektorów szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum w projektowaniu arkusza na rok szkolny 2017/2018
  • Projektowanie arkusza organizacji szkoły w zależności od struktury organizacyjnej
  • Liczba i zasady rozdysponowania godzin
  • Załączniki do arkusza
 3. Projektowanie arkusza a nowe i „stare” ramowe plany nauczania
  • Projekt rozporządzenia MEN o organizacji pracy szkół i przedszkoli
  • Zmiany w rozumieniu arkusza organizacyjnego - arkusz organizacji a organizacja pracy szkoły
  • Zasady tworzenia arkuszy organizacji w poszczególnych typach szkół z uwzględnieniem dotychczasowych przepisów obowiązujących w klasach z realizacją „starej” podstawy programowej
  • Godziny obowiązkowych zajęć edukacyjnych – łączenie kilku ramowych planów nauczania
 4. Ogólne zasady ruchu kadrowego wynikające z przepisów szczególnych wprowadzonych ustawą Przepisy wprowadzają-ce ustawę - Prawo oświatowe
 5. Status dyrektora szkoły w okresie przejściowym
  • Powierzenia dla dyrektorów
  • Wskazywanie wicedyrektorów w wyniku włączenia gimnazjum
 6. Ruch kadrowy nauczycieli w kontekście Karty Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzają-ce ustawę - Prawo oświatowe
  • Wymiar czasu pracy nauczyciela
  • Nawiązanie, rozwiązanie i zmiana stosunku pracy z nauczycielem oraz stan nieczynny
  • Uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy
  • Praca w dwóch szkołach
  • Przenoszenie nauczycieli z art. 18 KN
  • Nowe zasady przenoszenia nauczycieli w stan nieczynny
  • Ograniczanie wymiaru zatrudnienia
  • Obowiązek podjęcia pracy w innej szkole
  • Ochrona stanowisk specjalistów
  • Dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora szkoły
  • Transparentność w rekrutacji nauczycieli na wolne stanowiska pracy
  • Pierwszeństwo zatrudnienia nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym
  • Rozwiązywanie umów o pracę
  • Ograniczanie godzin ponadwymiarowych
  • Awans zawodowy w okresie funkcjonowania przepisów przejściowych
Cena szkolenia 320 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów przedszkoli i innych placówek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY