lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Bezpieczeństwo przetwarzania danych w sekretariacie placówek oświatowych z uwzględnieniem nowego unijnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sekretariatu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Cena szkolenia 290 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 • rozumiał kluczowe pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych
 • miał świadomość podstaw prawnych przetwarzania danych i umiał je określać
 • umiał identyfikować procesy przetwarzania danych osobowych w swojej codziennej pracy
 • miał świadomość wynikających z przepisów obowiązków sekretarza jako osoby przetwarzającej dane osobowe
 • wiedział, jak postępować z dokumentami zawierającymi dane osobowe
  (Księga Uczniów, Księga Ewidencji Dzieci, System Informacji Oświatowej, arkusze organizacyjne i inne)
 • znał i potrafił stosować zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem
  w różnych sytuacjach
 • znał rodzaje nośników danych i ich cechy z punktu widzenia bezpieczeństwa danych
 • znał dobre praktyki w zakresie tworzenia haseł i potrafił je stosować
 • znał zasady udostępniania danych i niezbędne procedury w tym zakresie
  (np. udostępnienie danych przez telefon, na wniosek sądu, innym pracownikom placówki, dostęp dodanych ucznia pełnoletniego)
 •  potrafił rozwiązywać typowe problemy związane z ochroną danych osobowych pojawiające się w pracy sekretariatu.


 

Program

 1. Dane i informacje
  • Dane i informacje jako aktywa
  • Dane osobowe jako szczególny rodzaj danych
  • Dane identyfikacyjne i dziedzinowe
  • Dane wrażliwe
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
  • Podstawowe pojęcia
  • Podstawy prawne przetwarzania danych
  • Zasady legalności, celowości, czasowości, adekwatności i merytorycznej poprawności
  • Udostępnianie danych
 3. Dane osobowe na dokumentach papierowych – przetwarzanie tradycyjne
  • Praca z dokumentami papierowymi w sekretariacie i ich zabezpieczanie
  • Usuwanie danych w przypadku dokumentów papierowych
  • Dobre praktyki
 4. Dane osobowe w systemach informatycznych – przetwarzanie elektroniczne
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracy z komputerem
  • Nośniki danych i ich cechy, kopie zapasowe
  • Zasady posługiwania się hasłami i sposoby ich tworzenia
  • Dobre praktyki
 5. Udostępnianie danych uczniów
  • Przekazywanie danych do systemu informacji publicznej
  • Udostępnienie danych pielęgniarce szkolnej
  • Udostępnienie ocen z religii proboszczowi
  • Przekazywanie danych osobowych ucznia do sądu rodzinnego
  • Udzielenie informacji o uczniu przez telefon
  • Dobre praktyki
 6. Znaczenie wprowadzenia nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w pracy sekretariatu placówki oświatowej
 7. Praktyczne wskazówki, dobre praktyki

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY