lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Bezpieczne użytkowanie dziennika elektronicznego i udostępnianie danych ucznia

Dzięki szkoleniu

x
 • poznasz zasady bezpiecznego użytkowania dziennika
 • będziesz potrafił przygotować raport o przetwarzaniu danych
 • unikniesz błędów w konfiguracji aplikacji pod kątem nowego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych
 • dowiesz się, jakie są przesłanki legalności udostępnienia danych uczniów w różnych sytuacjach
 • pozbędziesz się wątpliwości poznając dobre praktyki użytkowania dziennika w nietypowych sytuacjach (brak prądu, internetu, podczas ewakuacji)


 

Program

 1. Dane osobowe ucznia
  • Dane i informacje jako aktywa
  • Dane osobowe jako szczególny rodzaj danych
 2. Zakres przetwarzanych danych i przesłanki legalności
  • Dane identyfikacyjne i dziedzinowe
  • Dane wrażliwe, w tym orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • Zbieranie dodatkowych informacji, w tym o płatności za ubezpieczenie, Radę Rodziców
  • Zdjęcie ucznia w aplikacji dziennika
  • Dane osób „trzecich”
 3. Bezpiecznie użytkowanie dziennika elektronicznego
  • Dostęp nauczycieli do danych w dzienniku
  • Bezpieczne logowanie do aplikacji
  • Odpowiedzialność nauczyciela za utratę danych
  • Dostęp osób nieuprawnionych do dziennika
  • Raport o przetwarzaniu danych osobowych
  • Prezentowanie danych kontaktowych i adresowych na witrynie ucznia
  • Rola administratora dziennika
  • Upoważnienie do przetwarzania danych
  • Budowanie dobrych praktyk bezpiecznego użytkowania dziennika
  • Konfiguracja aplikacji pod kątem nowego Rozporządzenia ochrony danych osobowych
  • Dostęp opiekunów prawnych do dziennika
  • Zasady archiwizacji danych
 4. Postępowanie w sytuacjach losowych
  • Brak prądu lub dostępu do sieci internet
  • Postępowanie w przypadku ewakuacji
 5. Udostępnianie danych uczniów
  • Udostępnianie danych uczniów za zebraniu rodziców
  • Udostępnienie mediom wizerunku uczniów
  • Udostępnienie nagrania z monitoringu
  • Udostępnienie danych pielęgniarce szkolnej
  • Udostępnienie dziennika elektronicznego opiekunom prawnym
  • Udostępnienie ocen z religii proboszczowi
  • Dostęp opiekunów prawnych do danych ucznia pełnoletniego
  • Dane w dzienniku a dostęp do informacji publicznej
 6. Praktyczne wskazówki, dobre praktyki
Cena szkolenia 290 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY