lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Zmiany w VAT i innych ustawach podatkowych oraz ich skutki dla podatników w 2017 roku

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę dotyczącą:

 •  nowych warunków zwrotu VAT przewidywanych przez znowelizowaną ordynację podatkową;
 • zmian w kwestii odwrotnego obciążenia;
 •  zasad rejestracji i wykreślenia z rejestru podatnika VAT;
 • przywrócenia dodatkowego zobowiązania podatkowego;
 • zmian w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy;
 • nowych zasad rozliczeń podatku VAT;
 • zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego.


 

Program

 1. Rozszerzenie katalogu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym
 2. Zmiany w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów WNT
  • Nowe zasady rozliczania podatku naliczonego w ramach WNT
  • Wykazywanie podatku należnego - obowiązki oraz sankcje
  • Kwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 3. Konsekwencje uchylenia zwolnień dla usług pomocniczych
 4. Zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
 5. Nowe warunki zwrotu VAT w terminie do 25 dni
  • Przesłanki do przedłużenia terminu do zwrotu VAT
  • Uprawnienia organów podatkowych w zakresie przedłużania terminu zwrotu podatku
 6. Zasady rejestracji i wykreślenia z rejestru podatnika VAT
  • Odmowa wpisu do ewidencji VAT – nowe uprawnienie naczelnika US
  • Przesłanki wykreślenia z ewidencji VAT
  • Uzyskanie ponownego wpisu do ewidencji VAT
  • Skutki w zakresie prawidłowości wystawianych faktur
 7. Kwartalny i miesięczny okres rozliczeniowy VAT po nowelizacji ordynacji podatkowej
 8. Zmiany w zakresie limitu zwolnienia podmiotowego
 9. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika w kontekście zmian
  • Nowy katalog towarów objętych odpowiedzialnością solidarną
  • Warunki wyłączenia odpowiedzialności solidarnej nabywcy
  • Zasady uiszczania i zwrotu kaucji gwarancyjnej
 10. Sankcje jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe
  • Sankcja według stawki 20 % lub 30%
  • Sankcja według stawki 100%- podatek naliczony odliczony bezpodstawnie
 11. Klauzula obejścia prawa podatkowego
 12. Zmiany w PIT i CIT
  • Warunki zastosowania obniżonej stawki 15% CIT
  • Klauzula obejścia prawa podatkowego przy reorganizacji w spółkach
Cena szkolenia 320 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji w centrum usług wspólnych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1050 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Dokumenty źródłowe, kontrola i regulacja rozrachunków warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Kurs dla użytkowników aplikacji kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Raporty budżetowe oraz kontrola realizacji planu finansowego warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie sprawozdań, bilansu, rozliczanie zaliczek oraz inne operacje warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie zestawień i sprawozdań kwartalnych oraz inne operacje warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu. warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży, zakupu i dokumentów kasowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Zamykanie roku obrachunkowego oraz tworzenie sprawozdań finansowych. warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY