lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Zmiany ustroju szkolnego – jak skutecznie przeprowadzić procedurę uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w JST?

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która zarządza oświatą w zakresie organizacyjnym i finansowym w JST. Warsztat adresowany jest do prezydentów/burmistrzów/wójtów, naczelników wydziałów edukacji i oświaty, radnych – szczególnie z komisji zajmujących się sprawami oświaty, pełnomocników oświaty, inspektorów ds. oświaty, skarbników, dyrektorów CUW-ów/ZEAS-ów, głównych księgowych placówek oraz osób, które będą zaangażowane do prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na zakończenie szkolenia odbędzie się krótka prezentacja aplikacji Sigma - w tym modułu Arkusz, narzędzia wspierającego zarządzanie oświatą w okresie zmiany systemu edukacji.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 • intepretował zmiany dotyczące wynagradzania nauczycieli w JST po zmianach
 • planował zgodnie z narzuconymi w prawie terminami skuteczne wdrożenie uzgodnionego regulaminu wynagradzania nauczycieli
 • organizował proces negocjacji z organizacjami związkowymi działającymi w prowadzonych przez JST placówkach oświatowych
 • wymieniał zasady dobrych negocjacji
 • prawidłowo kierował procesem uzgodnień ze związkami zawodowymi
 • prognozował skutki organizacyjne i finansowe zmian w uchwale określającej zasady wynagradzania nauczycieli
 • dokonywał analizy i charakteryzował konsekwencje proponowanych rozwiązań przez partnerów społecznych
 • gromadził dane, argumenty i skutecznie używał ich w dyskusji
 • kierował procesem negocjacji w celu uzyskania porozumienia
 • rozpoznawał potencjalnie ryzykowne sytuacje, monitorował i reagował na nie w procesie negocjacji.


 

Program

 1. Nowe zasady uregulowań w zakresie wynagradzania nauczycieli
  • Likwidacja konieczności sprawozdawania średnich wynagrodzeń nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
  • Likwidacja obowiązku wypłaty jednorazowego dodatku wyrównawczego
  • Regulamin wynagradzania nauczycieli- omówienie podstaw prawnych, treści i procedur uchwalania
 2. Jaki powinien być regulamin w mojej JST?
  • Analiza aktualnie obowiązujących zapisów i ich skutków- organizacyjnych i finansowych
  • Studium przypadku – omówienie przykładów dobrych i jeszcze lepszych praktyk
  • Interes JST, interes kadry pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych reprezentowanych przez przedstawicieli związków zawodowych. Ustalenie zadowalającego dla wszystkich rozwiązania
 3. Jak szybko i prawidłowo szacować i określać skutki organizacyjne i finansowe propozycji uregulowań zgłaszanych podczas negocjacji?
  • Proces przygotowania do negocjacji
  • Zakres niezbędnych danych do przygotowania materiałów i określenia celów JST
 4. Proces skutecznych negocjacji
  • Charakterystyka procesu skutecznych negocjacji – omówienie zasad, stosowanych strategii, manipulacji
  • Dobra komunikacja – jak może pomóc w osiągnięciu porozumienia?
  • Źródła danych, argumenty i wszystko, co może pomóc w osiągnięciu celu negocjacji
 5. Rozwiązania w przypadku braku osiągnięcia porozumienia
  • Zapisy w ustawie o związkach zawodowych
  • Dokumentacja formalna – protokoły, protokoły rozbieżności, nagrywanie negocjacji i inne organizacyjne czynniki wypływające na końcowe efekty
  • Obowiązki nadzoru prawnego w przypadku braku porozumienia
 6. Jak efektywnie wykorzystać narzędzie wspierające zarządzanie oświatą w okresie zmiany systemu edukacji – aplikacja Sigma, w tym moduł Arkusz
Cena szkolenia 320 zł/os. (dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6.5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów przedszkoli i innych placówek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY