lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Czy jesteś przygotowany do centralizacji VAT od 2017 roku? Centralizacja VAT-nowe wyzwania dla gmin i szkół

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która jest pracownikiem administracji jednostki oświatowej lub pracownikiem samorządu.

Dzięki szkoleniu

x

Uczestnik szkolenia dowie się:

 • w jaki sposób wpływa na wszystkie gminy ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 29.09.2015 dotyczący miasta Wrocławia;
 • jakie nowe obowiązki i korzyści wypływają z powyższego orzecznictwa;
 • w jaki sposób prawidłowo odliczyć predefiniowany VAT po zmianie przepisów z 1 stycznia 2016 roku.
 • jakie spoczywają na nim nowe obowiązki z zakresu raportowania do gminy w zakresie ustalania wielkości sprzedaży opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej podatkowi VAT,
 • kto i w czyim imieniu ma obowiązek wystawiać faktury VAT,
 • komu przysługują uprawnienia do odliczania VAT,
 • kto ma obowiązek prowadzić ewidencje sprzedaży, ewidencje zakupów, kto składa deklaracje podatkowe dla celów VAT,
 • kto monitoruje i kto odpowiada za realizację dyscypliny finansów publicznych,
 • jakie są 4 podstawowe metody odliczenia vat po zmianie przepisów,
 • jak prawidłowo wystawić fakturę z uwzględnieniem zmian po 1 stycznia 2016 w zakresie prewskaźnika i przedefiniowanego VAT,
 • jakie istnieją możliwości w zakresie odliczeń od vat, a które w związku ze zmianą zostały podatnikom odebrane,
 • w jaki sposób wyeliminować błędy w rozliczeniu VAT.


 

Program

 1. Centralizacja VAT a zmiany w ustawie o finansach publicznych
  • Konsekwencje centralizacji dla jednostek oświatowych
  • Odpowiedzialność za prawidłową centralizację oraz za rozliczenia VAT po centralizacji
  • VAT a dyscyplina finansów publicznych
 2. Dotacje, subwencje i inne o podobnym charakterze a VAT
  • Podział dofinansowań oświatowych na kategorie VAT
  • Skutki dotacji cenotwórczych
 3. Transakcje między jednostkami organizacyjnymi JST – rozliczenia w 2016 i od 2017 roku
  • Faktura VAT oraz nota – różnice i obowiązujące zasady wystawiania
  • Obowiązujące stawki VAT
  • Zadania zlecone z gminy a rozliczenia VAT
  • Transakcje - jednostka budżetowa a gmina
  • Transakcje - jednostka budżetowa a jednostka budżetowa
  • Transakcje jednostka budżetowa a samorządowy zakład budżetowy
  • Transakcje - jednostka budżetowa a instytucja kultury
  • Transakcje - jednostka budżetowa a spółka komunalna
  • Transakcje międzygminne – rozliczenia z tytułu opieki lub kształcenia dzieci z innych JST
  • Nieodpłatne użyczenie wolnych powierzchni magazynowych przez samorządowy zakład budżetowy jednostce budżetowej po wyroku TSUE
 4. Kasy rejestrujące po centralizacji
  • Ulga na zakup
  • Limity czasowe
  • Czynności podlegające ewidencji
  • Zwolnienia z obowiązku rejestrowania na kasach fiskalnych od 2017 roku
 5. Zasady korekt rozliczeń za okresy przeszłe
 6. Centralizacja a sprawy pracownicze i ZUS
 7. Zasady wystawiania FV od 2017 roku
  • Dane wystawcy i nabywcy – zasady poprawnego wprowadzania
  • Błędne dane a FV sprzedażowa – skutki podatkowe
  • Błędne dane na FV zakupowej
  • Zasady wystawiania noty korygującej
 8. Rozliczenia VAT w samorządzie po centralizacji
  • Podmioty uprawnione do odliczenia VAT wykazanego w VAT-7 cząstkowej od 2017 roku
  • Podmioty zobowiązane do pokrycia VAT do zapłaty z cząstkowej VAT-7
  • VAT-7 od szkół/przedszkoli/żłobków a środki pieniężne
  • Obowiązki gminy w zakresie zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym jednostce organizacyjnej
  • Zasady zarejestrowania lub wyrejestrowania z VAT w 2017 roku
  • Zasady i terminy gromadzenie informacji potrzebnych do przygotowania deklaracji VAT-7 cząstkowej dla gminy
  • Odpowiedzialność za rejestry i deklaracje cząstkowe
  • Umowy z kontrahentami a skonsolidowane rozliczenia VAT
  • Procedury wewnętrzne po konsolidacji
 9. Elektroniczna ewidencja VAT
Cena szkolenia 350 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz. Analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej metody zatwierdzania szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły. warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotacje. Kurs dla pracowników JST kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowe standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach szkolenie on-line, szkolenie on-line   19 sierpnia 2022, godz: 09:00-11:00
Rozliczenie środków z Funduszy Pomocy dla dzieci z Ukrainy webinarium, szkolenie on-line   26 sierpnia 2022, 14:00-16:00
Sigma - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma z Arkuszem. Zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Projekty planu finansowego, wnioski o zmianę oraz sprawozdania finansowe w Module dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Przygotowanie wniosku o zmianę planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY