lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Naliczanie, udzielanie i rozliczanie dotacji oświatowych po zmianach prawa a projekty budżetów na 2017 rok

Szkolenie jest adresowane do skarbników, sekretarzy, głównych księgowych, naczelników wydziałów oświaty, pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za naliczanie i udzielanie dotacji oświatowej osobom prawnym i fizycznym innym niż samorząd, prowadzącym szkoły i przedszkola. Ponadto kurs kierowany jest do dyrektorów, kierowników i pracowników jednostek (zespołów, CUW) obsługi szkół i przedszkoli zajmujących się naliczaniem dotacji oświatowych a także do osób prowadzących albo reprezentujących dotowane jednostki oświatowe.

Dzięki szkoleniu

x

Uczestnik będzie:

 • znał zmiany w zakresie definicji podstawowej kwoty dotacji i wydatków bieżących;
 • znał mechanizmy rozliczania się między gminami;
 • znał obowiązki w zakresie publikacji podstawowych kwot dotacji oraz danych statystycznych;
 • wiedział, jak w praktyce zastosować zmiany w zakresie obliczania wysokości dotacji oświatowych;
 • wiedział, jak należy uwzględnić zmiany przy wyliczaniu wysokości dotacji w projektach budżetów jednostek samorządowych na 2017 rok;
 • wiedział, jak zastosować zmiany w wykorzystaniu dotacji w podmiotach uprawnionych do otrzymania dotacji (m.in. opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów prywatnych jednostek).

 

Program

 1. Zmiany w przepisach prawa porządkujących system dotacji
  • Wprowadzenie słownika pojęć porządkujących system dotowania
  • Poznanie definicji podstawowej kwoty dotacji i wydatków bieżących
  • Doprecyzowanie i dostosowanie przepisów dotyczących rozliczania się między gminami
  • Wprowadzenie obowiązku publikacji podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia
  • Doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z dokonywaniem wpisów do ewidencji szkół niepublicznych
  • Zmiany w sposobie wykorzystania dotacji
 2. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji oświatowych na podstawie wydatków bieżących w samorządzie
  • Jednolita zasada wyliczania dotacji na podstawie oświatowych wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie samorządu
  • Reguły obliczania nowej tzw. "podstawowej kwoty dotacji" - dla poszczególnych prywatnych jednostek oświatowych
  • Rodzaje wydatków bieżących samorządu przyjmowanych do obliczania dotacji oraz nowych wydatków wyłączanych z podstawy dotowania
  • Podanie definicji wydatków bieżących wprowadzonych do ustawy o systemie oświaty
  • Poznanie rodzajów jednostek oświatowych, którym nalicza się dotacje według podstawowej kwoty dotacji
  • Sposób obliczania nowej tzw. "statystycznej liczby uczniów" przyjmowanej do obliczania podstawowych kwot dotacji
  • Przedstawienie wzorów obliczania podstawowej kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek oświatowych
  • Obowiązek organów dotujących ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej: podstawowych kwot dotacji i ich aktualizacji oraz statystycznej liczby uczniów i ich aktualizacji
 3. Obowiązek aktualizowania wysokości dotacji
  • Zasady aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na początku roku budżetowego oraz w październiku
  • Obliczanie wysokości dotacji na podstawie subwencji oświatowej i jej aktualizacja w zależności od daty ogłoszenia ustawy budżetowej
  • Wyrównywanie dotacji po zaktualizowaniu od początku roku budżetowego
  • Zasady obliczania zaktualizowanej statystycznej liczby uczniów przyjmowanej do aktualizacji wysokości dotacji
 4. Obliczanie wysokości dotacji na podstawie wydatków najbliższej gminy lub powiatu
  • Wprowadzenie definicji najbliższej gminy lub powiatu dla obliczania dotacji poszczególnym jednostkom oświatowym
  • Uwzględnianie charakteru najbliższej gminy lub powiatu: gmina wiejska, miejska, miejsko-wiejska, miasto na prawach powiatu (do i powyżej 150 tys. mieszkańców) oraz powiat grodzki i ziemski
  • Uwzględnianie wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca najbliższej gminy lub powiatu
  • Zasady wyszukiwania najbliższej gminy lub powiatu: graniczących i niegraniczących
  • Ustalanie najbliższego województwa według odległości
  • Korzystanie z aplikacji elektronicznej MEN w celu ustalenia najbliższej gminy lub powiatu
 5. Dotacje dla nowych jednostek oświatowych
  • Dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach na podstawie wydatków gminnych oddziałów
  • Dotowanie przedszkola specjalnego według subwencji oświatowej
  • Istotne różnice w zasadach dotowania szkół publicznych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych
  • Domy wczasów dziecięcych - szczegółowy sposób obliczania dotacji według liczby dni pobytu wychowanka w placówce
  • Szkoły i przedszkola prowadzone w ośrodkach wychowania specjalnego - dotowanie według subwencji
  • Dotacja dla uczestników zajęć rewalidacyjno -wychowawczych według subwencji oświatowej
  • Dotacja dla internatów według wydatków samorządów na internaty albo subwencji
  • Publiczne szkoły artystyczne przekazane przez samorząd - dotowanie według subwencji
  • Zmiany w sposobie naliczania dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych
  • Wprowadzenie definicji najbliższej gminy lub powiatu dla obliczania dotacji poszczególnym jednostkom oświatowym
  • Uwzględnianie charakteru najbliższej gminy lub powiatu: gmina wiejska, miejska, miejsko-wiejska, miasto na prawach powiatu (do i powyżej 150 tys. mieszkańców) oraz powiat grodzki i ziemski
  • Uwzględnianie wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca najbliższej gminy lub powiatu
  • Zasady wyszukiwania najbliższej gminy lub powiatu: graniczących i niegraniczących
  • Ustalanie najbliższego województwa według odległości
  • Obowiązek podania samorządom, przez osoby prowadzące, planowanej liczby uczniów na 2017 rok we wszystkich nowych, dotowanych jednostkach oświatowych.
 6. Zmiany w zakresie zasad wykorzystania dotacji oświatowych
  • Zasada kasowego wykorzystania dotacji (według daty zapłaty) zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
  • Zasady opodatkowania wynagrodzenia osoby prowadzącej dotowaną jednostkę, pełniącej funkcję dyrektora
  • Możliwości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne
 7. Zmiany w zasadach dokonywania zwrotów dotacji przedszkolnej gminie dotującej dzieci spoza jej terenu
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz. Analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej metody zatwierdzania szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły. warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotacje. Kurs dla pracowników JST kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowe standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach szkolenie on-line, szkolenie on-line   19 sierpnia 2022, godz: 09:00-11:00
Rozliczenie środków z Funduszy Pomocy dla dzieci z Ukrainy webinarium, szkolenie on-line   26 sierpnia 2022, 14:00-16:00
Sigma - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma z Arkuszem. Zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Projekty planu finansowego, wnioski o zmianę oraz sprawozdania finansowe w Module dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Przygotowanie wniosku o zmianę planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY