lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Zmiany w prawie pracy i prawie oświatowym w 2016r.

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów przedszkoli i szkół, pracowników zajmujących się kadrami oraz pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za prowadzenie oświaty.

Dzięki szkoleniu

x
 • Nabycie wiedzy dotyczącej zmian w przepisach prawa pracy;
 • Poznanie obowiązków szkoły i placówek oświatowych wynikających z nowo uchwalonych przepisów;
 • Doskonalenie umiejętności interpretowania aktów prawa obowiązujących
  w oświacie, orzecznictwie i uwzględnionych w komentarzach;
 • Doskonalenie umiejętności stosowania prawa w praktyce, w tym w odniesieniu do nowych regulacji;
 • Poznanie skutków wejścia w życie nowych przepisów dotyczących szkoły.

 

Program

 1. Nowe regulacje prawne, które weszły w życie w 2016 r. w ramach prawa oświatowego
 2. Przepisy oczekujące na wejście w życie oraz projekty i zamierzenia legislacyjne ustawodawcy w ramach prawa oświatowego
 3. Zmiany w Prawie pracy - nowe zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych
  • Limity umów na czas określony – „zasada 33 lub 3” oraz wyjątki
  • Przyczynowość umowy terminowej i obowiązki z tym związane
  • Rozwiązywanie umów na czas określony – nowe zasady w zakresie możliwości wypowiedzeń
  • Omówienie przepisów przejściowych – umowy obowiązujące w chwili wejścia w życie zmian
  • Szczególna ochrona stosunku pracy przy umowach terminowych
  • Zasady zatrudniania nauczycieli na czas określony w kontekście zmienionych przepisów
  • Awans zawodowy nauczycieli zatrudnianych na czas określony, w tym na zastępstwo
  • Przejście na emeryturę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z umowy zawartej na czas określony
  • Świadectwa pracy przy umowach terminowych
 4. Zmiany w ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w 2016 roku
  • Wyłączanie grup nauczycieli spod przepisów KN
  • Zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego
  • Projekty zmian w KN i ich skutki
 5. Zmiany w przepisach wykonawczych i ich związek z nauczycielskim prawem pracy
 6. Zmiany w przepisach o urlopach wychowawczych
  • Nowe procedury udzielania urlopu wychowawczego
  • Maksymalny czas trwania urlopu i możliwość jego dzielenia na części
  • Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy
  • Odrębności dotyczące urlopów wychowawczych nauczycieli
Cena szkolenia 290 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY