lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Praktyczne aspekty rozliczania dotacji celowej na zakup podręczników w 2016 roku

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- dyrektorów i księgowych szkół podstawowych, gimnazjów,
- dyrektorów, głównych księgowych ZEAS (CUW),
- pracowników w ZEAS,
- pracowników urzędów, naczelników wydziałów oświaty, skarbników.


Koszt udziału w szkoleniu otwartym: 290 zł. za osobę.
W przypadku szkolenia dla grupy zorganizowanej (min. 15 uczestników) cena do uzgodnienia.

Dzięki szkoleniu

x

Uczestnik będzie:

 • wiedział jak poprawnie kalkulować zapotrzebowanie na środki dotacyjne,
 • wiedział, jak skutecznie i zgodnie z prawem wdrożyć bezpłatny podręcznik w szkole,
 • wiedział, jak rozdysponować bezpłatne podręczniki,
 • potrafił zgodnie z prawem dokonywać zakupów bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych,
 • potrafił ustalić wewnątrzszkolne procedury związane z udostępnianiem (wypożyczaniem) podręczników uczniom,
 • umiał rozliczać środki publiczne (dotacja celowa) udzielone na realizację w/w zadania.

 

Program

 1. Organ prowadzący oraz dyrektor szkoły wobec obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnych podręczników, zakupu materiałów ćwiczeniowych i podręcznika do nauki języka obcego – zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty
 2. Zestaw podręczników obowiązujący na dany rok i na dwa kolejne lata w szkole
  • Rola i zadania nauczycieli
  • Rola i zadania dyrektora szkoły/przedszkola
  • Rola i zadania rady rodziców
 3. Wybór podręcznika i uwarunkowania formalno-prawne wypożyczania
  • Wybór podręcznika
  • Uwarunkowania formalno-prawne wypożyczania i zapewnienia uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych zastępujących podręczniki w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i kolejnych
 4. Uwarunkowania formalno-prawne udzielania, wydatkowania i rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
 5. Zamawianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – procedury zamówień publicznych
 6. Przyjęcie podręczników na stan szkoły. Ewidencja i brakowanie
 7. Realizacja obowiązku wypożyczenia podręcznika uczniom
  • Udostępnianie podręcznika
  • Odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie
  • Proponowane zasady i procedury realizacji obowiązku wypożyczenia
 8. Praktyczne aspekty realizacji zadań związanych z wydatkowaniem dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  • Zakup podręczników w zestawach
  • Zakup urządzeń do drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych
  • Fakturowanie zakupów a przyjęcie na inwentarz
  • Gospodarowanie tzw. rezerwą podręcznikową
  • Zmieniająca się liczba uczniów, migracje uczniów w trakcie roku szkolnego pomiędzy szkołami a wydatkowanie dotacji
  • Wpłaty z tytułu zgubienia lub zniszczenia podręcznika
 9. Rozliczanie dotacji związanej z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 10. Rozliczanie dotacji przez szkoły i gimnazja prowadzone przez samorząd terytorialny
 11. Rozliczanie dotacji celowej przez szkoły i gimnazja prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządy terytorialnego
Cena szkolenia 290 zł_os/grupa do uzgodnia
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dotacje podręcznikowe dla pracowników JST kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotacje podręcznikowe dla pracowników szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowe standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach szkolenie on-line, szkolenie on-line   19 sierpnia 2022, godz: 09:00-11:00
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Rozliczenie środków z Funduszy Pomocy dla dzieci z Ukrainy webinarium, szkolenie on-line   26 sierpnia 2022, 14:00-16:00
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY