lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Nowe SIO-ważne aspekty pracy z aplikacją

Szkolenie kierowane jest do dyrektorów jednostek systemu oświaty oraz osób zajmujących się napełnianiem, przetwarzaniem i pozyskiwaniem danych na potrzeby Systemu Informacji Oświatowej.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 • znał podstawy prawne gromadzenia, przechowywania, pozyskiwania i przetwarzania danych w SIO
 • wiedział, jakie dane są gromadzone, przekazywane, pozyskiwane, przetwarzane, kto je przetwarza i na jakich zasadach
 • wiedział dlaczego i w jakim zakresie prawo ochrony danych osobowych jest jedną z najważniejszych kwestii dotyczących gromadzenia, przekazywania, pozyskiwania i przetwarzania danych w SIO
 • znał zagrożenia wynikające z nieprawidłowego obsługiwania SIO, pozna sposoby na zapobieganie zagrożeniom
 • wiedział, jaka jest procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO – wybrane problemy
 • orientował się w wybranych problemach organizacyjnych w aspekcie bieżących funkcjonalności aplikacji nowego SIO
 • znał aktualnie funkcjonującą aplikację SIO (z wprowadzanymi systematycznie zmianami)
 • potrafił napełniać dostępną część aplikacji SIO danymi.


 

Program

 1. Podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych w SIO z uwzględnieniem wprowadzanych zmian
  • Cele i zakres nowelizacji
  • Organizacja i zasady działania sprawozdawczości SIO – omówienie
  • Procedury udzielania upoważnień, w tym po wprowadzeniu zmian
  • Obowiązki administratora danych SIO
  • Obowiązki JST oraz dyrektorów szkół i jednostek oświatowych
  • Obowiązki i odpowiedzialność osób gromadzących, przekazujących i pozyskujących (przetwarzających) dane w SIO
 2. Zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych
  • Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty i JST
  • Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych uczniów: przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny, obowiązek nauki, rejestracja orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, inne
  • Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych nauczycieli: Zatrudnienie, Obowiązki, Dane płacowe, Nieobecności, Inne
  • Korzystanie z zasobów strefy dla zalogowanych
  • Modyfikowanie wprowadzonych danych
  • Zmiany w ustawie o systemie informacji oświatowej – cele i zakres nowelizacji
 3. Praktyczne rozwiązywanie problemów wynikających z pracy z bazą danych SIO
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz (moduł Sigma). Wykorzystanie danych dostępnych w aplikacji w celu prostego przygotowania arkusza organizacyjnego na kolejny rok. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz dla dyrektorów przedszkoli i innych placówek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz Optivum - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz. Opracowanie opisu organizacji na nowy rok szkolny warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły. warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma z Arkuszem. Zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY