lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Centrum Usług Wspólnych - a dotychczasowe jednostki obsługi finansowo- księgowej placówek oświatowych

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oraz dyrektorów i głównych księgowych jednostek oświatowych.

Dzięki szkoleniu

x
 • poznasz ideę, modele  oraz nowe zasady związane z tworzeniem centrów usług wspólnych,
 • będziesz wiedział, jakie działania formalno-prawne należy podjąć tworząc  wspólną obsługę jednostek organizacyjnych w JST w przypadku jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek,
 • poznasz zasady funkcjonowania jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek po zmianie przepisów,
 • będziesz umiał właściwie przygotować proces wdrażania ewentualnych zmian,
 • uzyskasz gotowe wzory dokumentów, które będą potrzebne w procesie wdrażania zmian.

 

Program

 1. Modele prowadzenia obsługi w ramach CUW
  • Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych przez gminy i powiaty
  • Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi przed zmianą przepisów
 2. Akty prawne dotyczące CUW w praktyce
  • Raport NIK w zakresie kontroli realizacji zadań w JST przez jednostki obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie Ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów ustaw samorządowych (dot. gmin, powiatów, samorządów województw) oraz innych ustaw i ich wpływ na realizację zadań
  • Podstawa prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych JST: stosowne uchwały organu stanowiącego JST; porozumienie między jednostką obsługiwaną a obsługującą; zasady przepływu informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą
 3. Jednostki obsługujące, rodzaje i odpowiedzialność
  • Jednostki obsługujące: powołana nowa jednostka, urząd gminy, istniejąca jednostka organizacyjna
  • Jednostki obsługiwane: jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, zakłady budżetowe, instytucje kultury, inne samorządowe osoby prawne
  • Kompetencje i odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej oraz kierowników jednostek obsługiwanych w Samorządowych Centrach Usług Wspólnych
 4. Rola kierownika i księgowego jednostki oraz zakres zadań CUW
  • Zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego
  • Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości
  • Uprawnienia oraz zakres zadań realizowanych przez CUW
  • Zmiana odpowiedzialności kierownika jednostki obsługującej i obsługiwanej za gospodarkę finansową na gruncie zmian ustawy o finansach publicznych
  • Księgowość w CUW
 5. Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW
  • Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW w samorządzie, w którym funkcjonuje jednostka obsługi placówek oświatowych, a samorząd zamierza objąć wspólną obsługą również jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury i inne – trzy modele
  • Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW w samorządzie, w którym funkcjonuje jednostka obsługi placówek oświatowych, a samorząd zamierza nadal prowadzić wspólną obsługą placówek oświatowych
 6. Rozwiązania informatyczne w CUW
  • Prezentacja rozwiązań informatycznych VULCAN wspierających obsługę jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek
 7. Zmiany i dylematy dotyczące jednostek obsługi finansowo-księgowej
  • Likwidacja, przekształcenie, czy zmiany w statutach w/w jednostek
Cena szkolenia 390 zł
Czas 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz. Analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej metody zatwierdzania szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły. warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotacje. Kurs dla pracowników JST kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowe standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach szkolenie on-line, szkolenie on-line   19 sierpnia 2022, godz: 09:00-11:00
Rozliczenie środków z Funduszy Pomocy dla dzieci z Ukrainy webinarium, szkolenie on-line   26 sierpnia 2022, 14:00-16:00
Sigma - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma z Arkuszem. Zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Projekty planu finansowego, wnioski o zmianę oraz sprawozdania finansowe w Module dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Przygotowanie wniosku o zmianę planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY