lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Prewspółczynnik, czyli zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r.

Dzięki szkoleniu

x
 • dowiesz się, jakie spoczywają na Tobie nowe obowiązki z zakresu VAT od 1 stycznia 2016 r.,
 • zdobędziesz informacje, jak na pracę w samorządach i jednostkach oświatowych wpływają regulacje Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r.,

 • poznasz zasady ustalania prewskaźnika,

 • dowiesz się, kto ma obowiązek prowadzić ewidencje sprzedaży, ewidencje zakupów, kto składa deklaracje podatkowe dla celów VAT i w jaki sposób to robić,

 • nauczysz się, jakie są prawa do odliczenia VAT w gminach i w jednostkach budżetowych do końca 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r., z uwzględnieniem predefiniowanego VAT i prewskaźnika. Jakie prawa będą od 1 stycznia 2017 r.,

 • zobaczysz, w jaki sposób wystawiać faktury VAT od stycznia 2016 r


 

Program

 1. Podział czynności jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2016 r. predefiniowanego VAT
  • Czynności opodatkowane VAT w JST oraz w jednostkach budżetowych
  • Czynności zwolnione z VAT w JST oraz w jednostkach budżetowych
  • Czynności niepodlegające opodatkowaniu (tzw. władztwo publiczne) w JST oraz w jednostkach budżetowych
  • Podział dotacji, subwencji lub innych o podobnym charakterze dla potrzeb art. 29a ustawy (obrót - tylko cenotwórcze), art. 86 ust.2a-2g (dotacje wszystkie)
 2. Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w 2016 r., świadczone przez JST i ich jednostki organizacyjne
  • Opłaty i daniny publiczne pobierane według odrębnych regulacji prawnych w 2016 r.
  • Usługi administracji publicznej czynnościami niepodlegającymi VAT czy zwolnionymi z VAT w 2016r.
  • Niektóre rodzaje opłat publicznoprawnych w 2016 r.
 3. Czynności realizowane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi JST – ważne z uwagi na zmiany od 1 stycznia 2016 r.
  • Relacja jednostka budżetowa - jednostka budżetowa
  • Jednostka budżetowa - zakład budżetowy
  • Zakład budżetowy - zakład budżetowy
 4. Prawo do odliczenia VAT w gminach oraz w jednostkach budżetowych od 1 stycznia 2016 r. z uwzględnieniem predefiniowanego VAT oraz prewskaźnika
  • Podatek naliczony w 2015 r. oraz w 2016 r. Podobieństwa i różnice w rozliczaniu
  • Odliczenia częściowe w 2015 r. oraz zmiany od 1 stycznia 2016 r. Istotne zmiany
  • Kwota podatku naliczonego wyższa od podatku należnego w 2015 r. oraz w 2016 r.
  • Korekta związana z nabyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w gminach w 2015 r. oraz po zmianach od 1 stycznia 2016 r. z uwzględnieniem wstecznej konsolidacji VAT
  • Czy warto wstecznie konsolidować rozliczenia VAT? Od których inwestycji gmina odzyska VAT
  • Model „SMART” ryzyka w odzyskiwaniu VAT
  • Komunikat Ministra Finansów z 29.09.2015 r. Komunikat w sprawie konsolidacji obligatoryjnej od 1 stycznia 2017 r.
 5. Predefiniownany VAT i wdrożenie procedur w gminach od 1 stycznia 2016 r.
  • Idea predefiniowania VAT w gminach w 2016 r., czyli co to jest predefiniowanie VAT w gminach
  • Metody rozliczania VAT według predefiniowania w 2016 r.
  • Metoda ilości osób wykonujących działalność gospodarczą w 2016 r.
  • Metoda roboczogodzin osób wykonujących działalność gospodarczą w 2016 r.
  • Metoda obrotu i metoda powierzchniowa w 2016 r.
  • Likwidacja korekt śródrocznych w gminach w 2016 r.
  • Inna metoda wybierana przez gminy w 2016 r.
  • Protokół uzgodnień odliczalności VAT przez gminy z naczelnikiem urzędu skarbowego w 2016 r.; które gminy obejmuje.
  • Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w gminach w oparciu o zaakceptowany współczynnik odliczania VAT w 2016 r.
  • Przepisy przejściowe i końcowe dotyczące wdrożenia predefiniowanego VAT w gminach obejmujące pogranicze 2015 - 2016 r.
  • Wzory matematyczne rozliczania VAT dotyczące gmin i jednostek budżetowych dla roku 2016
  • Zakres „mianownika” proporcji jednostek budżetowych oraz JST
 6. Faktury uproszczone w podatku Vat od 1 stycznia 2016 r.
  • Dane minimalne na fakturze uproszczonej w 2016 r.
  • Faktury elektroniczne w 2016 r.
  • Faktury w gminach od stycznia 2016 r.
Cena szkolenia 450 zł
Czas 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz. Analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej metody zatwierdzania szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły. warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotacje. Kurs dla pracowników JST kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowe standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach szkolenie on-line, szkolenie on-line   19 sierpnia 2022, godz: 09:00-11:00
Rozliczenie środków z Funduszy Pomocy dla dzieci z Ukrainy webinarium, szkolenie on-line   26 sierpnia 2022, 14:00-16:00
Sigma - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma z Arkuszem. Zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Projekty planu finansowego, wnioski o zmianę oraz sprawozdania finansowe w Module dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Przygotowanie wniosku o zmianę planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY