lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Szkolenia

Rola zadania i odpowiedzialność Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówce oświatowej od stycznia 2015 roku

Szkolenie przeznaczone jest dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji we wszelkiego typu placówkach oświatowych lub osób wspierających dyrektora jednostki w zakresie zadań administratora danych osobowych.

Dzięki szkoleniu

x

Uczestnik będzie:

 • rozumiał kluczowe pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych,
 • znał i umiał określać podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w placówce,
 • miał świadomość wynikających z przepisów obowiązków dyrektora jednostki jako administratora danych osobowych,
 • miał świadomość wynikających z przepisów obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • wiedział, co powinna zawierać i w jaki sposób być prowadzona wymagana prawem dokumentacja związana z ochroną danych osobowych w placówce,
 • wiedział, jak przebiega typowa kontrola procesu przetwarzania danych osobowych prowadzona przez GIODO i znał obowiązki i uprawnienia dyrektora w trakcie kontroli,
 • wiedział, czym jest powierzenie przetwarzania danych i umiał je stosować,
 • znał zasady prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz zasad zgłaszania zbiorów do rejestracji i umiał ocenić, czy zgłoszenie jest konieczne,
 • znał zakres czynności, do wykonywania których, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązany jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 • potrafił rozwiązywać typowe problemy związane z ochroną danych osobowych w placówce oświatowej.

 

Program

 1. Dane i informacje
  • dane i informacje jako aktywa
  • dane osobowe jako szczególny rodzaj danych
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
  • podstawowe pojęcia
  • podstawy prawne przetwarzania danych
  • dane wrażliwe
  • obowiązek informacyjny
  • szczególna staranność i zasady celowości, czasowości, adekwatności i merytorycznej poprawności
  • udostępnianie danych
 3. Powierzenie przetwarzania danych
 4. Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji i określenie jego zadań
 5. Zakres czynności wykonywanych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 6. Dokumentowanie pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 7. Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych
 8. Prowadzenie lokalnego rejestru zbiorów danych oraz zgłaszanie zbiorów do rejestracji GIODO
 9. Uprawnienia GIODO i przebieg typowej kontroli
 10. Praktyczne wskazówki
Cena szkolenia 240 zł
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY