lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Wpis do ewidencji Samorządu

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie § 32 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r, nr 200, poz. 1537) Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN uzyskał 5 grudnia 2009 r. wpis (pod numerem 28/2009) do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Placówka przed tą datą była wpisana do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY