lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

WANT2LEARN

Zakończenie projektu „WANT2LEARN – Chcę się uczyć”
Na przełomie roku 2006 i 2007 firma VULCAN uczestniczyła w realizacji projektu „WANT2LEARN – Chcę się uczyć” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Głównym celem projektu było ułatwienie wejścia na otwarty rynek pracy wrocławskiej młodzieży, będącej między 18 a 24 rokiem życia i zagrożonej wykluczeniem lub wykluczonej społecznie, nie posiadającej wystarczających kwalifikacji i doświadczenia w poszukiwaniu pracy, a przez to narażonej na bezrobocie.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu zawiązane zostało Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „WANT2LEARN - Chcę się uczyć”, do którego przystąpiły różne instytucje związane z edukacją: konsorcjum firm VULCAN sp. z o.o. & Asseco Business Solutions (dawne INCENTI), Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA z Gliwic, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” z Wrocławia, Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa z Wrocławia oraz Administrator Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „WANT2LEARN - Chcę się uczyć” – Gmina Wrocław. Zadania niezbędne do realizacji projektu w oparciu o art. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm.) realizowało Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „WANT2LEARN – Chcę się uczyć” było częścią Partnerstwa Ponadnarodowego HUGIN, w którego skład wchodziły również: MEMBER (Niemcy), Catch the Coach-to-be (Holandia) oraz Recycling (Malta).

Partnerstwo stworzyło nowe metody pracy z młodzieżą oraz innowacyjne modele wspierania jej w integracji na rynku pracy. Założeniem projektu było zainteresowanie młodych ludzi nabywaniem nowych kwalifikacji, pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności oraz pokierowanie ich, jak mają skutecznie znaleźć pracę swoich marzeń.

W czasie trwania projektu uczestnicy brali udział w szkoleniach kompetencji ogólnych i zawodowych, dostosowanych do aktualnych wymagań rynku pracy. Zajęcia prowadzone były przy wykorzystaniu nowoczesnych metod oraz komputera i Internetu. Część zajęć odbywała się na specjalnie stworzonej platformie e-learningowej, co czyniło projekt innowacyjnym, interesującym i łatwo dostępnym dla jego uczestników.

Do głównych zadań firmy VULCAN należała odpowiedzialność za stronę technologiczną projektu oraz zaprojektowanie i zbudowanie platformy e-learningowej, przez którą prowadzono badania on-line. Platforma umożliwiała komunikację między uczestnikami projektu poprzez chat i forum.

Firma zajmowała się także umieszczaniem i rozbudowywaniem portfolio uczestników, wdrażaniem produktów opracowanych w trakcie projektu, np. Wirtualnego Centrum Kompetencji, „Dobre Praktyki”, prowadzeniem dzienników zajęć, archiwizowaniem produktów, dokumentowaniem całej realizacji projektu.

Po zakończeniu projektu „WANT2LEARN – Chcę się uczyć” uczestnicy podjęli próby znalezienia pracy. Do tej pory stałe zatrudnienie znalazło trzydziestu uczestników, piętnaście osób natomiast zdecydowało się na dokończenie przerwanej kiedyś edukacji i podjęło dalszą naukę.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY