lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Tarnowski projekt EduNet wśród najlepszych!

Projekt EduNet, do którego główne funkcjonalności usprawniające zarządzanie oświatą przygotowała firma VULCAN, znalazł się wśród 60 najlepszych projektów społeczeństwa informacyjnego wytypowanych na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach projektu IANIS+.

EduNet to nowatorski system, który został w całości przygotowany na potrzeby miasta Tarnowa i pozwala na wymianę informacji za pośrednictwem Internetu nauczycielom, uczniom i ich rodzicom oraz pracownikom administracji samorządowej, a pośrednio także wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

17 stycznia br. odbyła się konferencja poświęcona prezentacji systemu, w której udział wzięli m.in. minister edukacji Katarzyna Hall, poseł Urszula Augustyn oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

Sukces EduNetu to w znacznej mierze zasługa firmy VULCAN, która w całości przygotowała i wdrożyła trzy komponenty systemu do zarządzania oświatą.


System Planowania i Analiz – pozwala m.in. na planowanie organizacji i obsługę cyklu budżetowego placówek oświatowych w całym mieście.

Droga Edukacyjna Ucznia – to centralna baza danych o uczniach, nazywana Miejską Księgą Uczniów. Dzięki niej Wydział Edukacji m.in. może kontrolować, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na niego przez przepisy prawne, historię spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie miasta.

Elektroniczny System Naboru – pozwala na prowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Tarnów już od trzech lat z powodzeniem wykorzystuje program firmy VULCAN w celu przeprowadzania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, teraz takim rozwiązaniem objęci zostaną również kandydaci do gimnazjów.

Firma VULCAN wdrożyła również bon oświatowy, który jako system prowadzący do racjonalizacji wydatków na oświatę sprawdził się już w wielu polskich miastach.

Te innowacyjne systemy sprawiają, że zadania takie, jak: kontrola wydatków przeznaczonych na oświatę, egzekwowanie spełniania obowiązku nauki, czy sprawne i uczciwe przeprowadzanie naboru do szkół przestają być zadaniami trudnymi lub wręcz niemożliwymi do wykonania. Teraz ich skuteczna realizacja staje się rzeczą naturalną.

Potwierdzeniem tego są słowa Wojciecha Magdonia – byłego wiceprezydenta miasta, wraz ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” pomysłodawcy projektu, obecnego koordynatora wdrożenia.

„…Na system składa się kilkadziesiąt tysięcy uczniów i ich rodziców, kilka tysięcy nauczycieli, kilkaset organizacji, szkół, przedszkoli, zespołów szkół, placówek, organ prowadzący szkoły, organ nadzoru pedagogicznego, instytucje doskonalące nauczycieli, instytucje egzaminujące i na pewno jeszcze inne elementy…
… Biorąc pod uwagę liczbę elementów sytemu, liczbę relacji między nimi oraz liczbę spraw, wyraźnie widoczne jest, że w systemie płynie potężna rzeka informacji. Rzeka, która bez wsparcia informatycznego, bez EduNet staje się rwąca i trudna do okiełznania. Informacja w niej biegnąca ucieka, staje się niezauważalna. Można powiedzieć, że przecieka nam przez palce. Tak naprawdę bez systemu nie ma możliwości dotarcia do istotnych informacji, które pozwolą racjonalnie zarządzać systemem edukacji zarówno na poziomie szkoły, jak i organu prowadzącego…
…Możemy powiedzieć, że w Tarnowie informację o edukacji złapaliśmy w sieć. Okiełznaliśmy rwącą rzekę informacji. Jednym słowem, panujemy nad informacją edukacyjną. Dzięki EduNet możemy racjonalnie zarządzać edukacją, a także ułatwiliśmy dostęp do niej innym uczestnikom procesów edukacyjnych (uczniom, rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół, urzędnikom, organowi nadzoru pedagogicznego, organowi prowadzącemu itp.).

IANIS+ jest kontynuacją projektu IANIS, który w latach 2003-2004 realizowała
ERIS@. Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy międzyregionalnej sieci partnerów. Eris@ - Europejskie Stowarzyszenie Regionalne na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Organizacja wspierająca rozwój informatyzacji w zakresie działań priorytetowych dla UE - edukacji, zwalczania bezrobocia, podnoszenia sprawności administracji, rozwoju obszarów wiejskich, budowania społeczeństwa informacyjnego.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY