lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Pracownie komputerowe dla szkółProjekty Pracownie komputerowe dla szkół oraz Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, realizowane w latach 2006-2008, mają na celu wyposażenie szkół w pracownie komputerowe oraz wyposażenie bibliotek w internetowe centra informacji multimedialnej. Oba projekty współfinansowane są przez Europejski Fundusz Społeczny a wdrażane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach tych projektów nauczyciele i bibliotekarze placówek, które otrzymały sprzęt komputerowy, kierowani są na następujące kursy:

Nową ofertę wszystkich tych szkoleń przygotowało Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych, w skład którego wchodzi firma VULCAN oraz trzy inne firmy: Krajowy Ośrodek Szkoleniowy OFEK z Poznania, OSI CompuTrain S.A. z Warszawy oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego z Opola.

Połączyliśmy nasze umiejętności, doświadczenie i posiadane technologie, aby zapewnić szkolenia na najwyższym poziomie, oparte na nowoczesnych programach nauczania dostosowanych do różnych poziomów przygotowania nauczycieli. Posiadamy nowoczesne ośrodki szkoleniowe wyposażone we wszystkie platformy systemowe oraz dysponujemy nowoczesnymi platformami internetowymi do zarządzania szkoleniami i dostarczania usług e-learningowych. Zatrudniamy trenerów z wieloletnią praktyką oświatową i doświadczeniem pedagogicznym. Szkolenia prowadzimy w oparciu o akredytacje udzielone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla ODKKO VULCAN oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla KOS OFEK.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY