lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Lata 2005-2008

Projekty szkoleniowe realizowane w latach 2005-2008
Projekty szkoleniowe realizowane w latach 2005-2008
2007

Projekty edukacyjne na zlecenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: „Wspomaganie zarządzania szkołą” oraz „Zastosowanie technik multimedialnych w procesie nauczania różnych przedmiotów
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli szkół z województwa dolnośląskiego.

Projekt "Wspomagania Zarządzania Edukacją EduNet
EduNet to nowatorski system, który pozwala na wymianę informacji za pośrednictwem Internetu nauczycielom, uczniom i ich rodzicom oraz pracownikom administracji samorządowej.br>
Cykl szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta oraz szkół w Tarnowie w ramach posługiwania się trzema komponentami systemu: Droga Edukacyjna Ucznia, System Planowania i Analiz, Elektroniczny System Naboru.

Projekt "Zintegrowany System Zarządzania Oświatą" w Krakowie
W ramach tego projektu przygotowano i przeprowadzono kursy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządowych, którzy korzystać będą z modułu Arkusz Organizacyjny systemu ZSZO.

"Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT" – edycja 2007"

2006-2007

"Szkolenia z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych szansą na rozwój oświaty małopolskiej"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Działanie 2.1 - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

"WANT2LEARN – Chcę się uczyć"
Na przełomie roku 2006 i 2007 uczestniczyliśmy w realizacji projektu „WANT2LEARN – Chcę się uczyć” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Głównym celem projektu było ułatwienie wejścia na otwarty rynek pracy wrocławskiej młodzieży, będącej między 18 a 24 rokiem życia i zagrożonej wykluczeniem lub wykluczonej społecznie, nie posiadającej wystarczających kwalifikacji i doświadczenia w poszukiwaniu pracy, a przez to narażonej na bezrobocie.

2006

"Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt realizowany w ramach KPFS.

2005-2007

"Szkolenia z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych wyjściem naprzeciw koniecznym potrzebom opolskiej oświaty"
"Naprzeciw potrzebom śląskiej oświaty - szkolenia z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych"
"Modułowe szkolenia z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych szansą na rozwój oświaty podkarpackiej"
"Modułowe szkolenia z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych szansą na rozwój oświaty świętokrzyskiej"

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Działanie 2.1 - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

2004-2008

"Pracownie komputerowe dla szkół" oraz "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych"
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i mające na celu wyposażenie szkół oraz bibliotek szkolnych i pedagogicznych w komputery.
Prowadzenie kursów M, K, I, SPD/PD, OCM. Szkolenia realizowane w ramach KPFS.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY