lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Lata 1993-2004

Projekty szkoleniowe realizowane w latach 1993-2004
Projekty szkoleniowe realizowane w latach 1993-2004

2004

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Program finansowany przez Bank Światowy.
Realizacja szkoleń w ramach komponentu B2 - Edukacja. Szkolenia realizowane w ramach KPFS

2003

Projekt edukacyjny „Doskonalenie nauczycieli w województwie” na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty
prowadzenie szkoleń "Wykorzystanie technologii informatycznych w pracy szkoły dla dyrektorów oraz nauczycieli, w tym nauczycieli bibliotekarzy".

Projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli województwa lubelskiego” na zlecenie Kuratorium Oświaty w Lublinie
Prowadzenie szkoleń "Wykorzystanie technologii informacyjnej w zarządzaniu szkołą" - gromadzenie i zarządzanie danymi związanymi z funkcjonowaniem szkoły.

„Pracownia internetowa w każdej szkole”, „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”
Prowadzenie kursów K dla kadry kierowniczej oświaty.

2002

IV edycja wojewódzkich zadań edukacyjnych Małopolskiego Kuratora Oświaty
Prowadzenie szkoleń w obszarze Technologie informacyjne w praktyce szkolnej.

2001

III edycja zadań edukacyjnych w województwie dolnośląskim w zakresie doskonalenia nauczycieli
Prowadzenie szkoleń w obszarze Technologia informacyjna w zarządzaniu:

- wykorzystanie technologii informacyjnej w mierzeniu jakości pracy szkoły
- wykorzystanie technologii informacyjnej w zarządzaniu szkołą
- Centrum multimedialne w szkole

III edycja wojewódzkich zadań edukacyjnych Małopolskiego Kuratora Oświaty
Prowadzenie szkoleń w obszarze Technologie informacyjne w praktyce szkolnej.

2000

II edycja grantów wojewódzkich Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli
Prowadzenie szkoleń w obszarze Doskonalenie informatyczne dla dyrektorów gimnazjów.

Grant edukacyjny Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli
- Prowadzenie szkoleń w obszarze Doskonalenie informatyczne.

- Prowadzenie szkoleń Gromadzenie i analizowanie danych o szkołach za pomocą specjalistycznych programów Arkusz organizacyjny 2000+

- Zbiorczy arkusz organizacyjny 2000+ na zlecenie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

1995-2005

Współpraca ze Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie i w Kaliszu
Prowadzenie bloku zajęć Komputer w zarządzaniu szkołą.

1993-1995

Przeprowadzenie szkoleń "Środki informatyki" w szkole na zlecenie MEN, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym we Wrocławiu.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY